Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [40/187]
42
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení zvuku
Reźim ekvalizéru
Nastavení
ekvalizéru
Vyvážení
Fyziologie
Prostor
Auto nast. hlas.
Dvojí zvuk
Hlasitost
Dvojí zvuk
Osobní
Mono
Vyp
Vyp
Vyp
Mono
0
.
0
0
Výběr: Zadat: OK
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
ejete si spustit
automatické laděni?
Ano: OK Ne:
Třídění programů
Výběr prog: Potvrzení:
PROG K. NÁZEV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Výběr: Zadat:
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka Start
- - - - - - -
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Teletext
Horní / Dolní / Plný
Vymazání textu
Odkrýt text
Časovací stránka
Přehledn stránek...
Výběr: Zadat Menu:
Režim Menu
Stručný návod k volbě Menu
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení zvuku
Reźim ekvalizéru
Nastavení
ekvalizéru
Vyvážení
Fyziologie
Prostor
Auto nast. hlas.
Dvojí zvuk
Hlasitost
Dvojí zvuk
Mono
Vyp
Vyp
Vyp
Mono
0
.
0
0
Osobní
Výběr: Zadat Menu:
Spec. funkce
Čas do vypnutí
Rodičovský zámek
Výstrup AV2
Vyp
Vyp
TV
Reproduktor
Hlavní
Výběr: Zadat Menu:
Set Up
Auto Tuning
Programme Sorting
Select NexTView
AV Preset
Manual Set Up
Select:
Enter Menu:
Set Up
Auto Tuning
Programme Sorting
Select NexTView
AV Preset
Manual Set Up
Select:
Enter Menu:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Výběr: Zadat Menu:
- - - - - - -
Spec. funkce
Čas do vypnutí
Rodičovský zámek
Výstrup AV2
Vyp
Vyp
TV
Výběr: Zadat:
Reproduktor
Hlavní
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Zapnutí TV promítače
a automatické
naladění”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitolách
“Ruční ladění
televizoru”,
“Identifikace
jednotlivých vysílacích
stanic” a “Vynechávání
programových pozic”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Použití funkce
Rozšířené předvolby”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Seřízení geometrie
obrazu pro zdroj RGB”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Zavedení Vašeho
osobního ID čísla”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Ukázka různých
funkcí”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Seřízení obrazu”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Seřízení zvuku”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Použití Menu “Spec.
funkce”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Zapnutí TV promítače
a automatické
naladění”
Obsáhlejší informaci
najdete v kapitole
“Zapnutí TV promítače
a automatické
naladění”
Obsáhlejší
informaci
najdete v
kapitole
“NexTView”
Obsáhlejší
informaci
najdete v
kapitole
“Identifikace
vstupních
signálů”
Obsáhlejší
informaci najdete
v kapitole
“Teletext”
Režim Menu