Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [43/187]
45
CZ
Režim Menu
4 Stlačit páčku směrem $, 4, Z nebo z pro úpravu seřízení zvolené
položky a poté stiskněte OK pro uložení nového seřízení.
5 Opakujte body 3 a 4 pro úpravu dalších položek.
6 Stisknout tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.
Rychlá změna režimu zvuku
Režim zvuku je možné rychle změnit, aniž by bylo třeba vstoupit do
menu Nastavení zvuku
.
1 Opakovaně tiskněte tlačítko na dálkovém ovládači pro přímý
vstup a volbu režimu zvuku, který si přejete (Osobní, Vocal, Jazz,
Rock, Pop nebo Rovný).
2 Stisknout tlačítko OK pro návrat na normální televizní obrazovku.
Režim Menu
Reźim ekvalizéru
Osobní
Vocal
Jazz
Rock
Pop
Rovný
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV