Sony FD TRINITRON KP-53PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [48/187]
50
Režim Menu
Režim Menu
Tato funkce umožňuje:
a) Zeslabit jednotlivě intenzitu vysílacího signálu, pokud je signál antény příliš intenzívní (čáry na obraze).
b) Seřídit jednotlivě hlasitost každého kanálu.
c) Pokud je zapnuté jemné automatické doladění, je možné také provést jemné ruční doladění a tím získat lepší příjem
obrazu, v případě, že se objeví zkresleně.
d) Vyladit výstup AV pro pozici programů s kodifikovanými signály, jako např. z placeného televizního dekodifikadoru. Tímto
způsobem, video připojené k promítači nahrává dekodifikovaný signál.
Použití funkce “Rozšířené předvolby”
1 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2 Stlačte páčku směrem $ a zvolte znaménko , poté ji stlačte
směrem
z pro vstup do menu Nastavení.
3 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte Manuální nastavení a poté
ji stlačte směrem
z.
4 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte Rozšířené předvolby a
poté ji stlačte směrem
z.
5 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte odpovídající číslo
programu a poté ji opakovaně stlačte směrem
z pro volbu:
a) ZESL (zeslabovač)
b) HLAS (hlasitost)
c) AFT (jemné automatické doladění)
d) DEKODÉR
Zvolená položka mění barvu.
6 a) ZESL
Stlačte páčku směrem
$ a zvolte Zap a poté stiskněte tlačítko OK.
Opakujte body 5 a 6 a) pro zeslabení dalších kanálů.
b) HLAS
Stlačte páčku směrem
$ nebo 4 a seřiďte stupeň hlasitosti kanálu
mezi -7 a +7 a poté stiskněte OK. Opakujte body 5 a 6 b) pro seřízení
stupně hlasitosti dalších kanálů.
c) AFT
Stlačte páčku směrem
$ nebo 4 a seřiďte stupeň frekvence kanálu
mezi -15 a +15 a poté stiskněte tlačítko OK. Opakujte body 5 a 6 c)
pro jemné doladění dalších kanálů.
d) DEKODÉR
Stlačte páčku směrem
$ nebo 4 a zvolte AV1 (pro dekodér zapojený
do konektoru typu EURO
:1/ ) nebo AV2 (pro dekodér
zapojený do konektoru typu EURO
:2/q2 (SMARTLINK) a poté
stiskněte tlačítko OK. Opakujte body 5 a 6 d) pro volbu výstupu AV1
nebo AV2 v ostatních pozicích programu.
Po zapojení dekodéru k videu, které je zapojeno ke konektoru
typu :1/ nebo :2/q2 SMARTLINK) umístěných na
zadní straně promítače, obraz tohoto dekodéru se objeví na
tomto čísle programu.
7 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.
TV promítač je připraven k funkci.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Rozšířené předvolby
PROG AFTHLASZESL DEKODÉR
Zap
Zap
Zap
Vyp
Vyp
Vyp
0
0
0
Vyp
Vyp
Vyp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Výběr: Zadat:
PROG AFTHLASZESL DEKODÉR
1
Vyp
Zap
1 Zap -5
2
PROG AFTHLASZESL DEKODÉR
1 Zap -5 2
Vyp
AV1
AV2
PROG AFTHLASZESL DEKODÉR
1 Zap
- 5
PROG AFTHLASZESL DEKODÉR