Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [100/146]
100
Общи сведения
В тази глава накратко са описани бутоните и уредите за управление
на телевизионния приемник и на устройството за дистанционно
управление. За повече информация, направете справка на
страниците, дадени за всяко описание.
Лицева страна на телевизионния приемник
Наименование
Ключ за ел. захранване
Индикатор за готовност
Програма
Бутони за силата на звука
Бутони за избор на вход
Жак за слушалки
Входни жакове (S видео/видео/аудио)
Бутон за авт. предв. настройка
Бytoh Auto Convergence
Символ
U
u
PROGR +/–
Á +/–
l
q 3, 3, 3
Справка на страница
110
110
110
110
111
116
117
104
105
R
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R