Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [121/146]
BG
121
Отстраняване на неизправности
Предлагаме Ви няколко прости решения на някои проблеми, които могат да повлияят на качеството на звука и картината.
Проблем
Няма картина (екранът е тъмен), няма звук
Лоша или липсваща картина (тъмен екран), но звукът е в ред
Лошо качество на картината, когато гледате от източник на
RGB видеосигнал
Добра картина, но липсва звук
Няма цветове за цветни програми
Устройството за дистанционно управление не функционира
В случай, че не можете да решите проблемите си, обърнете се за сервизно обслужване на Вашия телевизионен приемник към
квалифициран технически персонал. Никога не се опитвайте сами да отворите кутията.
Технически характеристики
Решение
Включете кабела на телевизионния приемник в контакта.
Натиснете бутона U на телевизионния приемник (ако индикаторът u
свети, натиснете бутона O или номер на програма на устройството с
дистанционно управление).
Проверете свързването на антената.
Проверете дали избрания източник на видеосигнал е включен.
Изключете телевизора за 3 или 4 секунди и отново го включете
като използвате U.
Натиснете бутона MENU, за да влезете в менюто РЕГУЛИРАНЕ НА
КАРТИНАТА и извършете настройка на яркост, контраст и цвят.
Натискайте последователно бутона , за да изберете W.
Натиснете бутона ¸ +.
Æpobepete fajn ycnjbatejr e nsdpah b mehi ‘НАСТРО+КА НА
3BYKA’.
Ако на екрана е показан символът o, натиснете бутона o.
Натиснете бутона MENU, за да влезете в менюто НАСТРО+КА НА
КАРТИНАТА, изберете Начална настройка и след това натиснете
джойстика, за да потвърдите.
Батериите са слаби.
Система телевизия
Цветова система
Обхват за канали
Проектни размери на
картината
Изводи
Задни
Предни
Изход за звук
B/G/H, D/K
PAL/SECAM
NTSC 3.58/4.43 (Видео вход)
Вижте “Приемани канали и
показването им на екрана” на края на
страницата.
41 инча
Около 103 см. картина, измерена по
диагонал
Клеми за вход на централния
високоговорител, 2 клеми
(L, R), аудио изводи - фоно
жакове
W 1, 21-пинов Euro присъединител
(стандарт CENELEC)
- входове за аудио и видео сигнали
- входове за RGB
- изводи на телевизионни аудио и
видео сигнали
: 2/q 2, 21-пинов Euro
присъединител
- входове за аудио и видео сигнали
- входове за S видео
- изводи за аудио и видео сигнали
(избираеми)
: 3/q 3, 21-пинов Euro
присъединител
- входове за аудио и видео сигнали
- входове за S видео
- Nsxof sa Ayfno/Bnfeo cnlhaj
: 2/q 2
q 3, S видео входове - 4-пинов DIN
стандарт
3, видео входове - фоно жакове
3 (L, R), аудио входове - фоно
жакове
2, жак за слушалки - стерео минижак
2 × 30 W (музикална мощност)
2 × 15 W (RMS)
30 W (RMS) (използван като
централен високоговорител)
145 W
948 × 992 × 511 мм
43 кг
Вижте стр. 102
Digital Comb Filter (висока
разделителна способност)
FASTEXT, TOPText
NICAM
Вход централен
високоговорител
Консумирана мощност
Размери (Ш/В/Д)
Тегло
Доставяни
принадлежности
Други отличителни
характеристики
Фирмата си запазва правото да изменя конструкцията и
техническите характеристики без предизвестие.
Приемани канали и показването им на екрана
B/G/H
CABLE TV (1)
CABLE TV (2)
ITALY
D/K
CABLE TV (1)
CABLE TV (2)
CABLE TV
Символи на
екрана
C02 C03 C04..C12
C21..C69
S01 S02..S41
S42..S46 S01..S10
S11..S20
C11..C69
C02..C12 C21..C69
S01 S02..S41
S42 S43..S46
S02, S03..S17,
S21..S41
Приемани канали
E2..12 21..69
S1..41
S01..S05 M1..M10
U1..U10
A B C D E F G H H1
H2 21..69
R01..R12 R21..R69
B..Q, S21..41
Екологична хартия - Без хлор