Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [37/146]
37
CZ
RODIČOVSKÝ
ZÁMEK
Pokusíte-li se zvolit
zablokovaný program
Symbol se objeví na
prázdné obrazovce.
Použití Rodičovský zámek
Tato funkce vám umožňuje zabránit tomu, aby děti sledovaly
nežádoucí programy.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
“Rodičovský zámek”. Potom ho nastavte na žlutou, abyste
potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali kanál,
který chcete zablokovat. Stiskněte joystick na potvrzení volby.
Před programovou předvolbou se zobrazí symbol
na znamení
toho, že je tento kanál nyní zablokován.
5 Opakujte krok 4, abyste zablokovali další kanály.
6 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
Přechodné naladění kanálu
Máte možnost nastavit určitý kanál dočasně, i když nebyl uložen
do paměti.
1 Stiskněte tlačítko C na dálkovém ovládání. Pro volbu kabelových
kanálů stiskněte C dvakrát.
Na obrazovce se objeví indikace C (S pro kabelové kanály).
2 Zadejte dvojmístné číslo kanálu za pomoci číselných tlačítek
(např. pro kanál 4 stiskněte nejprve 0, potom 4).
Objeví se program zvoleného kanálu. Kanál však nebude uložen
do paměti.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Zrušení zablokování
Zadejte kanál, který
chcete odblokovat ve
menu “RODIČOVSKÝ
ZÁMEK”. Stiskněte
joystick. Symbol
zmizí.
C - -
Poznámka:
Pokud naladíte kanál
dočasně, nemůžete
vstoupit do režimu
ručních předvoleb. K
uložení kanálu přepněte
na jiný program a
postupujte podle
návodu na str. 34.
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě
3
2
C38 - - - - -
1
C35 CNN
PROG K. NÁZEV
0
C29 VHS-2
C28 BBC-W
D/K
D/K
SYS
D/K
D/K
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPROG
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
K.
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NÁZEV
RODIČOVSKÝ ZÁMEK