Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [103/146]
103
BG
Стъпка 2 Настройване на телевизионни програми
1 Избор на езика за менютата
С помощта на тази функция Вие избирате езика за екраните на
менютата.
1 Натиснете бутона за електрозахранването U, разположен на
телевизионния приемник.
В случай, че свети индикатора за готовност u, на телевизионния
приемник, натиснете ; или номериран бутон от дистанционното
управление.
2 Натиснете бутона MENU на дистанционното управление.
Появява се менюто LANGUAGE.
3 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете езика.
Натиснете джойстика, за да потвърдите избора си.
4 Натиснете бутона MENU, за да се върнете към нормалната
телевизионна картина.
U
1
2
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
(KP-41S4K, KP-41S5K)
(KP-41S4R, KP-41S5R)
LANGUAGE
Česky
Polski
Magyar
LANGUAGE