Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [42/146]
42
Poznámka
Při slabém přijímaném
signálu může docházet v
teletextu k chybám.
Teletext
Některé televizní stanice vysílají na svých kanálech informační
servis nazvaný teletext. Teletext umožňuje příjem různých
informačních stránek jako je např. předpověï počasí nebo zprávy
kdykoli si přejete.
Funkce s přímým přístupem
Zapnutí a vypnutí teletextu
1 Vyberte televizní kanál přenášející vysílání teletextu, které chcete
sledovat.
2 Stiskněte tlačítko _, abyste zapnuli teletext.
Zobrazí se stránka teletextu (obvykle stránka s obsahem).
Není-li teletext vysílán, objeví se v informační horní řádce
obrazovky zpráva źádný text.
3 Používejte číselná tlačítka k zadání třímístného čísla zvolené
stránky.
Jestliže se zmýlíte, zadejte tři libovolné číslice. Potom znovu
zadejte správné číslo stránky.
Vypnutí teletextu
Stiskněte tlačítko O.
Přechod na další nebo předchozí stránku
Stiskněte tlačítko R (PAGE+) nebo S (PAGE).
Objeví se následující nebo předchozí stránka.
Současné zobrazení teletextu a televizního programu
Stiskněte jednou tlačítko _, abyste znázornili pouze teletext.
Stiskněte dvakrát tlačítko _ pro smíšený režim. Nyní je normální
televizní obrazovka překryta teletextem.
Stiskněte tlačítko _, abyste se vrátili k normálnímu příjmu teletextu.
Zamezení aktualizace stránky teletextu
Stiskněte tlačítko .
Na informační řádce obrazovky se objeví symbol
.
Dalším stiskem zmrazení zrušíte.
Vyvolávání skrytých informací (např. pro kvíz)
Někdy obsahují stránky skryté informace, jako např. odpovědi na
kvíz. Funkce skrytého textu vám umožní tyto informace vyvolat.
Stiskněte tlačítko . Stiskněte ho ještě jednou pro zrušení.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤