Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [84/146]
84
MANUÁLIS
HANGOLÁS
MANUÁLIS
HANGOLÁS
Programhelyek átugrása
Ezen funkció segítségével ki lehet hagyni a nem használt
programhelyeket, ha azokat a PROGR +/– gombokkal választja ki.
A számgombokkal azonban továbbra is ki lehet választani a
kihagyott programhelyeket.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és a menü képernyőn
válassza ki a jelet. Ezután tolja el a joystick-ot sárga irányba és
erősítse meg a kiválasztást.
3 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki a
“Manuális hangolás” menüpontot. Ezután tolja el a joystick-ot
sárga irányba és erősítse meg a kiválasztást.
4 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki azt a
programhelyet, amit ki óhajt hagyni. Ezután tolja el a joystick-ot
sárga irányba és erősítse meg a kiválasztást.
5 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki a
NORMA (rendszer) állásban a “- - -” pontot. Ezután tolja el a
joystick-ot sárga irányba és erősítse meg a kiválasztást.
6 További programhelyek kihagyásához ismételje meg a 4. és 5.
lépést.
7 A MENU gomb lenyomásával visszaáll a normál TV kép.
Adó elnevezése
Programozás közben a készülék a adónak általában
automatikusan megjelöli egy névvel. Ön azonban a adónak vagy
video forrásnak legfeljebb öt betűből vagy számból álló egyéni
nevet is adhat.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és a menü képernyőn
válassza ki a jelet. Ezután tolja el a joystick-ot sárga irányba és
erősítse meg a kiválasztást.
3 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki a
“Manuális hangolás” menüpontot. Ezután tolja el a joystick-ot
sárga irányba és erősítse meg a kiválasztást.
4 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válassza ki azt a
programhelyet, mely tartalmazza azt a csatornát aminek Ön
egyéni nevet kíván adni. Ezután tolja el a joystick-ot sárga irányba
és erősítse meg a kiválasztást.
5 Tolja el a joystick-ot kék vagy zöld irányba és válasszon ki egy
betűt vagy számot (üres hely kiválasztásához használja a “-”-t).
Erősítse meg kiválasztott betűt vagy számot a joystick-ot sárga
irányba történő eltolásával. A többi betűt vagy számot hasonló
módon kell kiválasztani.
6 Miután minden betű vagy szám kiválasztása megtörtént, nyomja
le a joystick-ot.
7 További csatornák vagy video források elnevezéséhez ismételje
meg a 4., 5. és 6. lépést.
8 A MENU gomb lenyomásával visszaáll a normál TV kép.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
- - -
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
NORMAPROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
CS NÉV
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
AFT
MANUÁLIS HANGOLÁS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
A - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
NORMA
PROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
CS
NÉV
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
AFT
MANUÁLIS HANGOLÁS