Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [45/146]
45
CZ
Vstupní signál
Audio/video vstup přes konektor W 1
Audio/RGB Vstup přes konektor W 1
Audio/video vstup přes konektor
2/
S
2
Audio/S video vstup přes konektor
2/
S
2
Audio/video vstupy 3 a 3 vpředu a : 3/ q 3 vzadu
S video vstup přes konektor q 3 (4-kolíkový konektor) vepředu a : 3/ q 3
Volba vstupu tlačítky
PROGR +/– nebo
číselnými tlačítky
Vstupní videosignály
můžete uložit do paměti
programových pozic a
potom je můžete
vyvolávat tlačítky
PROGR +/– nebo
číselnými tlačítky.
Podrobnosti naleznete v
kapitole “Manuální
ladění” na straně 34.
Volba vstupu
Tato část vysvětluje jak sledovat obraz z videovstupu (ze zdroje
videosignálu připojeného k TV) pomocí tlačítek pro přímý přístup.
Volba vstupu
Pro volbu zdroje videosignálu tiskněte opakovaně .
Objeví se symbol zvoleného zdroje signálu.
Návrat k normálnímu televiznímu obrazu
Stiskněte tlačítko O.
Vstupní režimy
Symbol
1
W
2
S
2
3
S
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
1