Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [61/146]
61
PL
Korzystanie z rodzicielskiej
blokady
Funkcja umożliwiająca zapobiegawcze zablokowanie odbioru
nieodpowiednich dla dzieci programów TV.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i na
wyświetlonym menu wybrać symbol . Przestawić na żółte aby
potwierdzić wybór.
3 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać pozycję
“Blokada zabezpieczająca”. Przestawić na żółte aby potwierdzić
wybór.
4 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać kanał,
który zostanie zablokowany. Proszę nacisnąć joystick aby
potwierdzić wybór.
Przed pozycją programu ukazuje się symbol informujący o
zablokowaniu wybranego kanału.
5 Proszę powtórzyć etap 4 aby zablokować dalsze kanały.
6 Proszę nacisnąć MENU celem przywrócenia normalnego obrazu
TV.
Tymczasowe dostrojenie kanału
TV
Uprzednio nie zapisany w pamięci kanał TV można tymczasowo
dostroić.
1 Proszę nacisnąć przycisk C na pilocie zdalnego sterowania. Dla
kanałów telewizji kablowej proszę dwukrotnie nacisnąć przycisk
C.
Na ekranie pojawia się wskaźnik “C” (“S” dla kanałów telewizji
kablowej).
2 Proszę wprowadzić dwucyfrowy numer kanału TV korzystając z
przycisków numerycznych (np dla kanału 4: proszę wpierw
nacisnąć 0, następnie 4).
Odbierany jest program danego kanału TV. Jednakże pozycja
kanału TV nie jest zapisywana w pamięci sprzętu.
Anulowanie blokady
Proszę wybrać kanał do
odblokowania w menu
“BLOKADA
ZABEZPIECZAJĄCA”.
Nacisnąć joystick.
Symbol znika z
ekranu.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
C - -
Jeżeli próbuje się
wybrać program, który
jest “zablokowany”,
na pustym ekranie
telewizora pojawi się
symbol .
BLOKADA
ZABEZPIECZAJĄCA
Uwaga
Po tymczasowym
dostrojeniu kanału nie
można włączyć trybu
ręcznego
programowania.
Aby zaprogramować
kanał, wybierz inny
program i zapoznaj się z
punktem "Ręczne
programowanie
kanałów" na stronie 58.
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPRG
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
KAN
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NAZWA
BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA
3
2
C38 - - - - -
1
C35 CNN
PROG KAN NAZWA
0
C29 VHS-2
C28 BBC-W
D/K
D/K
SYS
D/K
D/K