Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [70/146]
70
Nadawanie nazw źródłom
sygnałów wejściowych AV
Przy pomocy tej funkcji można zaprogramować pożądane źródła
sygnału wejściowego (np sygnały W1, RGB) przyporządkowując
je do odpowiednich wejść AV (AV 1 W1). W ten sposób
podłączony magnetowid automatycznie przełączy się na sygnał
RGB.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i w
wyświetlonym menu wybrać pozycję
. Przestawić na żółte
pole aby potwierdzić wybór.
3 Przestawić na niebieskie lub zielone i wybrać pozycję “AV
Nazwa”. Przestawić na żółte .
4 Przestawić na niebieskie lub zielone i wybrać odpowiednie źródło
wejściowe. Przestawić na żółte aby potweirdzić wybór.
5 Oznakowanie źródła: Przestawić na niebieskie lub zielone pole
celem wybrania pierwszego znaku nazwy (litera lub cyfra, “-” dla
wolnego miejsca). Przestawić na żółte pole celem potwierdzenia
wyboru. W ten sam sposób wybrać pozostałe cztery znaki.
6 Po wprowadzeniu wszystkich znaków wciśnij joystick.
7 Powtarzaj kroki 4 do 6, aby nazwać inne źródła wejściowe.
8 Wciśnij przycisk MENU, aby przywrócić normalny obraz
telewizyjny.
Sprawdzanie i wybieranie źródła
sygnału wejściowego i
wyjściowego korzystając z menu
Można wyświetlić menu, aby sprawdzić, jakie źródła sygnału
wejściowego zostały wybrane dla głównego obrazu, oraz jakie
źródła sygnału wyjściowego zostały określone, Można je także
wybrać korzystając z menu wyświetlanego na ekranie odbiornika
TV.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i w
wyświetlonym menu wybrać symbol
. Przestawić na żółte
pole aby potwierdzić wybór.
Ukazuje się menu POŁACZENIE VIDEO.
Wskaźnik informuje o wybranym źródle dla TV i dla sygnału
wyjściowego. Aby wybrać sygnał wejściowy i wyjściowy na
wyświetlonym menu, proszę przejść do następnego etapu.
3 Przestawić na niebieskie lub zielone pole i wybrać “TV Ekran”
(źródło sygnału wejściowego dla ekranu TV) lub pozycję “Wyjście”
(źródło sygnału wyjściowego dla :: 2/q 2 i : 3/q 3).
Przestawić na żółte pole aby potwierdzić wybór.
4 Przestawić joystick na czerwone lub żółte pole aby dokonać
wyboru źródła. Zapisać przez naciśnięcie joystick.
Dalsze szczegóły na temat każdego ze źródeł podano w tabeli na
stronie 69.
5 Proszę powtórzyć etapy 3 do 4 aby wybrać źródło pozostałych
wejść lub wyjść sygnałów.
6 Proszę nacisnąć MENU aby powrócić do normalnego obrazu TV.
Uwaga:
Jeśli wybierzesz
AUTO jako wyjście,
wyjście automatycznie
stanie się takie jak
wejście.
AZ NAZWA
POŁĄCZENIE
VIDEO
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE
AV1
RGB
AV2
YC2
AV3
YC3
WEJŚCIE
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NAZWA
AV NAZMA
TV
TV
n
TV Ekran
Wyjście
[TV - - - - -]
[TV - - - - -]
POŁĄCZENIE VIDEO