Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [80/146]
80
Adott esetben
átrendezheti a
programhelyeket úgy,
hogy a műsorok az Ön
által meghatározott
sorrendben jelenjenek
meg a képernyőn.
Erről a funkcióról
részletes tájékoztatót
talál a “Programhelyek
átrendezése” című
fejezetben a 83.
oldalon.
Az automatikus
csatornabeállítás
megszakítására
nyomja meg a
távvezérlő MENU
gombját.
2 Automatikus csatorna tárolás
Ezzel a funkcióval a TV készülék automatikusan megkeresi és
tárolja a csatornákat (maximum 100). Ha a csatornákat kézi
vezérléssel kívánja tárolni, kérjük lapozzon a 82. oldalra a
"Csatornák kézi tárolása" cimű fejezethez.
1 Nyomja meg a U gombot (üzemi kapcsoló) a TV készüléken.
A TV készülék bekapcsol. Ha a készülék készenléti visszajelzője
világít, nyomja meg a ; gombot, vagy valamelyik számgombot a
távvezérlő.
2 Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a TV készüléken
mindaddig, míg az automatikus tárolás menüje meg nem jelenik a
képernyőn, és a keresés meg nem kezdődik.
A csatornák automatikus tárolása a távvezérlővel
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Tolja a joystick-ot a két vagy a zöld színhez és válassza ki a
szimbólumot, majd tolja a sárga színhez. A HANGOLÁS menü
megjelenik.
3 Tolja a joystick-ot a kék vagy a zöld színhez és válassza ki az
"Automatikus hangolás" funkciót.
4 Tolja a joystick-ot a sárga színhez és tartsa ott mindaddig, míg az
"AUTOMATIKUS HANGOLÁS" menü meg nem jelenik és a
keresés meg nem kezdődik.
Az összes fogható csatorna tárolása után a TV műsor jelenik meg
a képernyőn.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Automatikus hangolás
Manuális hangolás
AV címkézés
Programáthelyezés
Gyermekzár
Nyelv
Konvergencia
HANGOLÁS
6 D/K
NORMAPROG
C26
CS
- - - - -
NÉV
AUTOMATIKUS HANGOLÁS