Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [65/146]
65
PL
Efekt
Wybór efektów dźwięku spośród
Własny ˜ Rock ˜ Jazz ˜ Pop
W trybie Własny można regulować tony niskie i wysokie w
następujący sposób:
1 Wciśnij joystick niebieski lub zielony, aby wybrać efekt, a
następnie wciśnij żółty.
2 Wciskaj czerwony lub żółty, aby regulować efekt, a następnie
wciśnij joystick.
3 Wciśnij czerwony, aby powrócić do menu REGULACJA
DŹWIĘKU.
Więcej z lewej
Więcej z prawej
Powrót do wartości ustawionych fabrycznie.
wył: normalny nastaw
tak: specjalne efekty akustyczne
A: kanał 1 B: kanał 2 Stereo n Mono
Ustawienie głośności dla poszczególnych programów.
-12 +12
Ciszej
Głośniej
A: kanał 1 n B: kanał 2
Stereo n Mono
Główny: dźwięk z odbiornika TV
Środkowy wejście: dźwięk z zewnętrznego wzmacniacza
REGULACJA DŹWIĘKU
Tryb dźwieku
Balans
Zerowanie
Przestrzeńny
Podwójny dźwięk
Przesunięcie dźwięku
2 Głośność
2 Podwójny dźwięk
Głośnik
Korzystanie z timera snu
Możliwość wybrania pory automatycznego przełączenia TV na
tryb gotowości.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
w menu symbolu t.
Przestawić na żółte aby potwierdzić wybór.
3 Przestawić na żółte. Przestawić na czerwone lub żółte i wybrać
odpowiednią godzinę.
Odstępy czasu (w minutach) zmieniają się jak następuje:
wył ˜ 0:30˜1:00˜1:30..........3:30˜ 4:00
4 Po wybraniu odstępu czasu, proszę nacisnąć joystick celem
potwierdzenia wyboru.
Minutę przed przełączeniem TV na tryb gotowości, odpowiednia
informacja zostaje wyświetlona na ekranie.
TIMER
Aby wyłączyć timer,
proszę wybrać “wył” w
punkcie 3.
Aby sprawdzić
pozostały do
wyłączenia czas,
proszę nacisnąć
przycisk .
Aby uzyskać ponownie
normalny obraz
telewizyjny na ekranie
odbiornika,
proszę nacisnąć
przycisk MENU.
n
n
n
n
Szybka zmiana trybów
Można szybko zmieniać tryb dźwięku lub tryb obrazu bez
konieczności wybierania w menu.
1 Wciśnij Í dla obrazu lub dla dźwięku, a następnie wciśnij
żółty.
2 Przesuń joystick niebieski lub zielony i wybierz odpowiedni efekt.
3 Wciśnij Í lub ponownie, aby przywrócić normalny obraz
telewizyjny.
Wyłącznik czasowy Wył
TIMER