74
Fontos tudnivalók
Az optimális képminőség biztosítására kérjük,
tanulmányozza át az alábbi, a készülék kezeléséről és
karbantartásáról szóló információkat.
Képminőség
A Föld mágneses terének hatására előfordulhat, hogy a
készülék nem keveri jól a színeket (a vörös, a zöld és a
kék jelek nem fedik egymást megfelelően). Ennek
kiküszöbölésére használja a konvergencia beigazító
funkciót (81. old.).
Figyeljen arra, hogy ne érintse meg a képernyőt és ne
karcolja meg a készülék felületét kemény tárgyakkal.
Ha a készülékhez csatlakoztatott videójáték vagy
személyi számítógép műsorát 16:9 üzemmódban nézi,
és a képernyőn hosszzú ideig állókép látható, a képcső
károsodhat. Ennek elkerülése érdekében csökkentse le a
kontrasztot.
FIGYELMEZTETÉS
A tűz-, ill. áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne
tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség
uralkodik. Soha ne bontsa meg a készülék burkolatát zát,
javítását pedig bízza szakemberre.
Biztonsági előírások
A készülék működése közben belsejében veszélyes
nagyfeszültség uralkodik, ezért a tűz, ill. áramütés
elkerülése végett kérjük, kövesse az alábbi biztonsági
előírásokat. A készülék javítását - saját biztonsága
érdekében - csak szakemberrel végeztesse.
Az általános biztonság érdekében:
Ne tegye ki a TV-t eső vagy nedvesség hatásának.
Ne vegye le a készülék hátlapját.
A biztonságos működtetés érdekében:
A készüléket kizárólag 220-240 V-os hálózati
feszültségről üzemeltesse.
Ne működtesse a készüléket, ha bármilyen folyékony
vagy szilárd anyag került a belsejébe - ebben az esetben
azonnal ellenőriztesse szakemberrel.
Húzza ki a csatlakozódugót, a konnektorból, ha a
készüléket hosszabb időn keresztül nem kívánja
használni.
A csatlakozódugót ne a csatlakozókábelnél, hanem
magánál a csatlakozó-dugonál fogva húzza ki.
Ha lenyitja a készülék elején található fedlapot, figyeljen
arra, hogy soha semmmit ne helyezzen rá.
Fényviszonyok
A jó képminőség biztosítására ne tegye ki a képernyőt
mesterséges fényforrás vagy napfény közvetlen
hatásának. Ha lehet, a mennyezetről lefelé világító spot-
lámpával világítson.
Üzembehelyezés
A készülék túlhevülésének elkerülése végett ne fedje le a
szellőzőnyílásokat.
Ne működtesse a televíziót különösen meleg, párás,
vagy poros környezetben, ill. közvetlen napfénynek,
mechanikus rázkódásnak kitett helyen.
Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi át, ill. ha
a szoba hőmérséklete hirtelen megváltozott, úgy pára
csapódhat le a készülék belsejében található tükrökön és
lencséken, s ez homályos képhez és tompa színfoltokhoz
vezethet. Ez esetben kérjük várjon, amíg elpárolog a
pára, s csak ezután kapcsolja be készülékét.
Karbantartás
Kérjük őrizze meg a készülék eredeti gyári kartondobozát
és csomagolóanyagait - jó szolgálatot tehetnek, ha
bármikor szállítani kell a készüléket. Ebben az esetben a
televízió maximális védelmére kérjük, hogy az eredeti
gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be
készülékét.
Ha azt szeretné, hogy készüléke ugyanolyan szép
maradjon, mint az első napon, időnként törölje át egy
puha ronggyal. Makacsabb foltok eltávolításakor
nedvesítse be a rongyot enyhe tisztítóoldattal. Soha ne
használjon súroló hatású tisztítószereket vagy erős
oldószereket, pl. higítót vagy benzint, ezek ugyanis
károsíthatják a készülék házát. A tökéletes biztonság
érdekében kérjük, hogy a tisztítás előtt húzza ki a
csatlakozóaljzatból a készülék csatlakozódugóját.
Ha a készülék hosszú használat után sötét képet mutat,
úgy előfordulhat, hogy meg kell tisztítani a belsejét. Ez
esetben kérjük, forduljon szakemberhez.
A képernyő tisztítása
Ha por telepedett meg a képernyőn, húzza ki a készülék
csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, törölgesse le a
képernyőt függőleges mozdulatokkal egy vízzel vagy
gyenge tisztítóoldattal enyhén megnedvesített puha
ronggyal,, majd törölje szárazra egy száraz, puha rongy
segítségével. Soha ne tisztítsa a készüléket
oldószerekkel vagy higítóval.
A készülék burkolaták vizzel vagy kímélő tisztítószerrel
megnedvesített puha ruhával tisztítsa. A tisztításhoz ne
használjon súrolószivacsot, háztartási súrolószert,
vegyszereket, benzint, alkoholt.
Ne érintse meg, ne kocogtassa a képernyő felületét
hegyes tárggyal, pl. golyóstollal, csavarhúzóval, nehogy
megkarcolja.