Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [64/146]
64
Regulacja i programowanie
telewizora korzystając z menu
REGULACJA
OBRAZU
REGULACJA
DŹWIĘKU
Uwagi
Odcień jest dostępne
tylko dla systemu
kolorów NTSC.
Uwaga na temat
wyjścia LINE OUT
Tryb podwójnego
dźwięku nadawany
poprzez gniazdo na
tylnej ściance sprzętu,
odpowiada nastawom
dla słuchawek oraz dla
Podwójnego Dźwięku.
Oglądanie video z
dźwiękiem
stereofonicznym
Można wybrać Podwójny
dźwięk, by zmienić
dźwięk.
Regulacja obrazu i dźwięku
Obraz i dźwięk zostały wyregulowane fabrycznie, lecz można je
zgodnie z upodobaniem doregulować. Można wybrać podwójny
dźwięk (dwujęzyczny sygnał) dla programów, jeżeli jest on
oferowany lub wyregulować dźwięk dla słuchania go przez
słuchawki.
1 Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać symbol
dla Regulacji
Obrazu lub symbol
dla Regulacji Dźwięku. Przestawić na żółte
pole aby potwierdzić wybór.
Wyświetlane jest menu REGULACJA OBRAZU lub REGULACJA
DŹWIĘKU.
2 Przestawić na niebieskie lub zielone pole celem wybrania
odpowiedniej pozycji. Przestawić na żółte pole aby potwierdzić
wybór. Kolor wybranego elementu ulega zmianie.
3 Przestawić na czerwone lub żółte pole aby wyregulować nastaw
wybranej pozycji. Nacisnąć joystick aby potwierdzić wybór.
Poszczególne efekty dźwiękowe są podane w tabelce poniżej.
4 Proszę powtórzyć sposób postępowania opisany w punktach 2 i
3, aby wyregulować inne elementy.
5 Proszę nacisnąć MENU, by ponownie normalnie oglądać
telewizję.
Efekt
Własny ˜ Gra Video ˜ Film ˜ Sport ˜ Koncert
W trybie Własny można regulować jasność, kolor,
ostrość i odcień (tylko dla NTSC) w następujący sposób:
1 Wciśnij joystick niebieski lub zielony, aby wybrać efekt, a
następnie wciśnij żółty.
2 Wciskaj czerwony lub żółty, aby ustawić efekt, a następnie
wciśnij joystick .
3 Wciśnij czerwony, aby powrócić do menu.
Słabszy Silniejszy
Obraz jest przestawiany na ustawienia fabryczne.
4:3: Normalny
16:9: Efekt szerokiego ekranu
REGULACJA OBRAZU
Tryb Obrazu
Kontrast
Zerowanie
Format
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Efekty regulacji
Tryb obrazu
Kontrast
Zerowanie
Format
- - >
4:3
REGULACJA OBRAZU
Tryb
Tony wysokie
Tony niskie
Własny
TRYB DŹWIĘKU
Tryb Obrazu
Jasność
Nasycenie
Ostrość
Odcień
Własny
TRYB OBRAZU
Tryb dźwięku
Balans
Zerowanie
Przestrzenny
Podwójny dźw.
Przesunięcie dźw.
2 Głośność
2 Podwójny dźw.
- - > Własny
Mono
0
Mono
ówny
REGULACJA DŹWIĘKU
Głośnik