Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [92/146]
92
Külső berendezések csatlakoztatása és
üzemeltetése
Videokészülék (VCR)
csatlakoztatása a
))
))
)
bemeneten keresztül
Csatlakoztassa a
videokészülék
antennakimenetét a TV
) jelű antenna
bemenetébe.
Javasoljuk, hogy a
videomagnó a 0
sorszámú programhelyre
programozza be. A
programozásról részletes
tájékoztatót talál a “A
csatornák kézi
beprogramozása” című
fejezetben a 82. oldalon.
Torz kép vagy hang
esetén
helyezze a
videokészüléket egy a
TV-től távolabbi helyre.
S/video bemenet (Y/C
bemenet)
Egyes video jelek Y
(fényerő) és C
(krominancia) jelekből
állnak. A Y és C jelek
elválasztása hatékony
interferenciavédelmet
biztosít, s így javítja a
képminőséget
(mindenekelőtt a
fényességet).
Készüléke 3 S video
bemeneti csatlakozóval
val rendelkezik,
lehetőséget nyújtva a
jelek elkülönített,
közvetlen bekötésére.
Mono rendszerű VCR
csatlakoztatása esetén
A TV-t és a
videokészüléket csak a
fehér
csatlakozóaljzaton
keresztül csatlakoztassa.
Megjegyzés:
Ha a TV készülék
előlapján lévo q3/3/
3 aljzathoz és a
hátoldalon lévő :3/
q3 aljzathoz is
csatlakoztat egy-egy
berendezést, a nem
használt berendezést
mindig kapcsolja ki.
Külső berendezések csatlakoztatása
Készülékéhez különböző külső audio-video berendezéseket (többek
között videomagnót, video lemez lejátszót, sztereó berendezést)
csatlakoztathat.
Lehetséges kimeneti jel
Video/audio a TV hangolójából
Video/audio a kiválasztott forrásról
Kimenet nélkül
A kiválasztott műsorforrás Video/Audio jelei (a
:2/ q 2 csatlakozó aljzatnak megfelelő
műsorforrás)
(Különböző) audio jelek
Kimenet nélkül
Felhasználható bemeneti jel
1 Normál audio/video és RGB jel
2 Normál audio/video és S video jel
3 Normál audio/video és S video jel
Normál audio/video és S video jel
4 Nincsenek bemeneti jelek
5 Középső hangszóró bemenet
Állítsa a HANGSZABÁLYOZÁS menüben a
“Hangszóró”-t “Középső be” állásba.
C
R/D/D/D-L/G/S/I
2/
1
2
3/
3
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
1
3
2
4
3
5