Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [51/146]
51
PL
PL
Spis Treści
Informacje ogólne .................................................................... 52
Przed Rozpoczęciem ...................................................
54
Etap 1 Przygotowanie sprzętu ................................................. 54
Sprawdzenie załączonego osprzętu.............................. 54
Włożenie baterie do pilota zdalnego sterowania ............ 54
Podłączenie anteny ...................................................... 54
Etap 2 Dostrojenie odbiornika na odbiór stacji telewizyjnych .... 55
Wybór języka dla menu ................................................. 55
Automatyczne zapisywanie kanałów............................. 56
Etap 3 Regulowanie wzajemnego położenia barw
(KONWERGENCJA) ................................................. 57
Należy zapewnić pokrycie linii czerwonych,
zielonych i niebieskich .............................................. 57
Dodatkowe funkcje programowania sprzętu ............................ 58
Manualne zapisywanie kanałów w pamięci sprzętu ....... 58
Dostrajanie precyzyjne.................................................. 59
Sortowanie pozycji programów..................................... 59
Omijania pozycji programów......................................... 60
Nadawanie nazwy stacji................................................ 60
Korzystanie z rodzicielskiej blokady .............................. 61
Tymczasowe dostrojenie kanału TV .............................. 61
Instrukcja Obsługi ........................................................
62
Oglądanie telewizji ................................................................... 62
Włączanie i wyłączanie odbiornika TV ........................... 62
Wybór programu telewizyjnego..................................... 62
Regulowanie głośności ................................................. 62
Obsługa telewizora przy pomocy przycisków
znajdujących się na odbiorniku TV ................................ 62
Czytanie teletekstu (telegazety) lub oglądanie video ....... 63
Funkcje podnoszące komfort korzystania ze sprzętu .... 63
Regulacja i programowanie telewizora korzystając z menu ....... 64
Regulacja obrazu i dźwięku........................................... 64
Korzystanie z timera snu ............................................... 65
Teletekst .................................................................................. 66
Funkcje bezpośredniego przywołania telegazety .......... 66
Podłączenie i wykorzystanie dodatkowego sprzętu .................. 68
Podłączenie dodatkowego sprzętu ............................... 68
Wybór sygnału na wejściu............................................. 69
Nadawanie nazw źródłom sygnałów wejściowych AV ... 70
Sprawdzanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego i
wyjściowego korzystając z menu .................................. 70
Zdalne sterowanie innego sprzętu firmy Sony ............... 71
Dodatkowe informacje ............................................................. 72
Optymalne ustawienie sprzętu ...................................... 72
Usuwanie usterek ......................................................... 73
Dane techniczne ........................................................... 73
Instrukcja obstugi
Przed rozpoczęciem