Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [47/146]
47
CZ
Záznam
Používáte-li tlačítko a
(záznam), nezapoměňte
stisknout toto tlačítko
sučasně s tlačítkem
vpravo od něj.
Dálkové ovládání jiných přístrojů
Sony
Dálkové ovládání pro tento televizor můžete použít pro ovládání
většiny dálkově ovladatelných videopřístrojů Sony jako např.:
videorekordéry beta, 8 mm a VHS a přehrávače video-CD.
Nastavení dálkového ovládání na jednotlivé přístroje
1 Nastavte přepínač VTR 1/2/3 MDP podle přístroje, který chcete
ovládat:
VTR1: Videorekordér Beta
VTR2: Videorekordér 8 mm
VTR3: Videorekordér VHS
MDP: Přehrávač video-CD
2 K ovládání uvedených přístrojů používejte tlačítka označená na
obrázku.
Je-li Váš videopřístroj vybaven přepínačem COMMAND MODE,
nastavte ho do stejné polohy, do jaké je nastaven přpínač VTR 1/
2/3 MDP na dálkovém ovládání pro televizor.
Nemá-li ovládaný přístroj danou funkci, nebude příslušné tlačítko
na dálkovém ovládání fungovat.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤