Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [106/146]
106
РЪЧНО
ИЗБИРАНЕ НА
ПРОГРАМА
Допълнителни функции за предварителна
настройка
Ръчна предварителна настройка
на канали
С помощта на тази функция можете да извършите предварителна
настройка на канали един по един на различни места. Удобно е също
така да отделите програмни номера за вход от видеоизточници.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа от екрана с менюто. Преместете към жълто, за да
потвърдите избора.
3 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете “Ръчно
избиране на програма”. Преместете към жълто, за да потвърдите
избора.
4 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
програмен номер (ПРОГP) до който искате да извършите
предварителна настройка на канала. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
5 Преместете към синьо или зелено, за да изберете система на
телевизионно излъчване (СИСТ) (B/G за Западноевропейските
страни, D/K за Източноевропейски страни, L за Франция) или вход от
видео източник (AV1, AV2, AV3, YC2, YC3, RGB). Преместете към
жълто, за да потвърдите.
6 Преместете към синьо или зелено, за да изберете “C” (за наземни
канали) или “S” (за кабелни канали). Преместете към жълто, за да
потвърдите.
Съществуват два начина за ръчна предварителна настройка на канали:
a) Вие знаете номера на канала.
Моля използвайте метод “Директно въвеждане”.
или
б) Вие не знаете номера на канала.
Моля използвайте метод “Търсене”.
7 a) Директно въвеждане
Изберете първата цифра от КAНAЛ, след това втората цифра от
КAНAЛ с цифровите бутони от устройството за дистанционно
управление
7б) Търсене
Преместете джойстикa към синьо или зелено за следващия
възможен канал.
8 Ако искате да запазите канала, идете на стъпка 9.
Ако не, изберете нов канал като използвате цифровите бутони на
устройството за дистанционно управление или преместите към
синьо или зелено, за да æpoj∂j;nte търсенето.
9 Натиснете джойстика.
10 Повторете стъпки от 4 до 9, за да настроите и останалите канали.
11 Натиснете бутона МЕNU, за да възстановите нормалната
тeлeвизионна картина.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
1
2
3
Abtomatnzho saxbaåahe
P∂zho nsdnpahe ha æpolpama
Nmeha ha bxofobete
Æpeæofpe;fahe ha æpolpamnte
3adpahehn æpolpamn sa feua
Esnk
Cxofnmoct
ÆPEFBAPNTEJHA HACTPO+KA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCT ÆPOLP
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAHAJ
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NME
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
AQH
P´ZHO N3DNPAHE HA ÆPOLPAMA