Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [67/146]
67
PL
System ulubionych stron
Można zapamiętać do czterech ulubionych stron w telegazecie.
W ten sposób jest zapewniony szybki dostęp do stron często
używanych.
Zapamiętywanie stron
1 Przy pomocy przycisków numerycznych wybierz stronę, którą
chcesz zapamiętać.
2 Dwukrotnie wciśnij
.
U dołu ekranu miga kolorowy pasek.
3 Wciśnij odpowiedni kolor joysticka, aby zapamiętać wybraną
stronę.
Strona jest zapamiętana pod danym kolorem.
Powtarzaj kroki od 1 do 3 dla pozostałych 3 stron.
Wyświetlanie ulubionej strony
1 Wciśnij
.
2 Przesuń joystick i wybierz kolor pod którym pożądana strona jest
zapamiętana.
Upewnij się, że wcisnąłeś
, w przeciwnym wypadku włączy się
funkcja Fastext.
Korzystanie z funkcji Fastext
Funkcja Fastext pozwala na przywołanie stron teletekstu za
przyciśnięciem jednego przycisku. Jeżeli jest emitowana strona
funkcji Fastext, na ekranie, w jego dolnej części, pojawi się barwne
menu. Kolory menu odpowiadają pozycji czerwonej, zielonej,
źółtej i niebieskiej na pilocie zdalnego sterowania.
Przestawić joystick na pole odpowiadające kolorem
korespondującemu kolorem kodowi menu. Strona telegazety
zostanie wyświetlona po kilku sekundach.
Uwaga
Funkcja Fastext jest
tylko wtedy możliwa,
jeżeli stacja TV emituje
sygnały tej funkcji.