Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [27/146]
27
CZ
CZ
Obsah
Popis ..................................................................................... 28
Uvedení do provozu .....................................................
30
1. krok: Příprava....................................................................... 30
Kontrola dodaného příslušenství.................................. 30
Vložení baterií do dálkového ovládání .......................... 30
Zapojení antény ........................................................... 30
2. krok: Naladění televizních programů ..................................... 31
Volba jazyka menu....................................................... 31
Automatické ladění kanálů ........................................... 32
3. krok: Nastavení barevných konvergencí ............................... 33
Sjednot'te červený, zelený a modrý pruh ..................... 33
Další funkce předvolby ............................................................. 34
Manuální ladění kanálů ................................................. 34
Ruční doladění.............................................................. 35
Třídění programových pozic ......................................... 35
Přeskakování programových pozic ............................... 36
Záznam názvu stanice .................................................. 36
Použití Rodičovský zámek ............................................ 37
Přechodné naladění kanálu ........................................... 37
Pokyny k obsluze .........................................................
38
Sledování televizního programu ............................................... 38
Zapnutí a vypnutí televizoru .......................................... 38
Volba televizních programů ........................................... 38
Nastavení hlasitosti ....................................................... 38
Ovládání televizoru ovládacími prvky na přístroji ........... 38
Sledování teletextu nebo videoprogramu ...................... 39
Další užitečné funkce .................................................... 39
Nastavení a naladění televizoru pomocí menu .......................... 40
Nastavení obrazu a zvuku ............................................. 40
Použití časovače pro usínání ......................................... 41
Teletext .................................................................................... 42
Funkce s přímým přístupem.......................................... 42
Připojení a ovládání dalšího zařízení ......................................... 44
Připojení dalšího zařízení ............................................... 44
Volba vstupu ................................................................ 45
Použití "Název Předvolby" ............................................ 46
Kontrola a volba vstupních a výstupních zdrojů
pomocí menu ............................................................... 46
Dálkové ovládání jiných přístrojů Sony .......................... 47
Pro vaši informaci .................................................................... 48
Oblast optimálního poslechu ........................................ 48
Poruchy a jejich odstranění ........................................... 49
Technické údaje ........................................................... 49
Uvedení do provozu
Funkce