Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [53/146]
53
PL
Pilot zdalnego sterowania
Operacje video
Operacje TV/Teletekstu
Operacje Menu
Opis
Przycisk włączania/wyłączania
dźwięku
Przycisk stanu gotowości TV
Przycisk włączania telewizora/
przełącznik trybu pracy odbiornika
Przycisk teletekstu
Przełącznik wyboru sygnału na wejściu/
Teletekst: zamrażanie strony
podrzędnej
Teletekst: Przycisk ujawniania ukrytych
informacji (reveal)
Przyciski numeryczne
Przycisk wprowadzania numerów
dwucyfrowych
Przycisk bezpośredniego
wprowadzania kanału
Przycisk regulacji głośności
Przycisk wyboru programu
Teletekst: Przyciski strona w górę/
strona w dół
Przycisk trybu obrazu
Przycisk trybu dźwięku
Przycisk wyświetlania wskazań na
ekranie
Przycisk wyświetlania aktualnej pory
Przycisk zmiany formatu obrazu
Teletekst: Przycisk stron preferowanych
Symbol
o
TV f
O
_
/
/
1,2,3,4,5,6,
7,8,9 i 0
÷
C
Á +/–
PROGR +/–
R/S
#
Obsługa telewizora / teletekstu
Patrz str.
63
62
62
63
63
66
66
62
62
58
62
62
66
65
65
63
63
63
67
Opis
Przycisk włączania i wyłączania
menu
Joystick służący wybieraniu Menu
Nacisnąć celem potwierdzenia
wyboru (funkcja OK)
Korzystanie z menu
Patrz str.
Patrz poniżej
Patrz poniżej
Symbol
MENU
Opis
Wybór sprzętu video
Przyciski obsługi sprzętu video
Patrz str.
71
71
Korzystanie z video
Symbol
VTR1/2/3,
MDP
;; - :: L
J a VIDEO f
CH +/–
Nie ma podporządkowanej funkcji na tym
sprzęcie
Symbol : , , , , , , Ú/ (dotyczy
sterowania telewizorem)
Dla Systemu Menu
Z przycisku MENU oraz z joystick proszę korzystać w
następujący sposób,
1 Proszę nacisnąć przycisk MENU celem włączenia lub
wyłączenia menu.
2 Z joystick proszę korzystać w następujący sposób:
Funkcje, które można obsługiwać przy pomocy joystick są
wyświetlane na ekranie.
ZIELONE: przeszukiwanie w górę
CZERWONE:
przeszukiwanie w dół/
powrót do poprzedniej
pozycji lub poprzedniego
menu
Kiedy menu nie jest
wyświetlane: Przestawić
na czerwone pole celem
wyświetlenia poprzednich
wskaźników menu
ŻÓŁTE:
przeszukiwanie w
górę/przejście do
następnej pozycji
Joystick: Nacisnąć w
pozycji neutralnej celem
potwierdzenia wyboru
lub zapisania
NIEBIESKIE: przeszukiwanie w dół
MENU
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Operacje TV/Teletekstu