Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [29/146]
29
CZ
Název
Tlačítka pro zapínání/vypínání menu
Joystick pro volbu menu
Stiskněte, chcete-li potvrdit volbu
(funkce OK)
Dálkové ovládání
Nefunguje na tomto přístroji
Symbol : , , , , , , Ú/ (pro
ovládání TV)
Ovládání menu
Název
Vypnutí/zapnutí zvuku
Tlačítko TV Standby
(pohotovostí poloha)
Zapnutí televizoru/příjem TV vysílání
Tlačítko teletextu
Tlačítko volby výstupu/
Teletext: zastavení podstránky
Teletext: tlačítko znázornění
Číselná tlačítka
Tlačítko pro dvojmístnou volbu
Tlačítko pro přímou volbu kanálu
Tlačítko pro ovládání hlasitosti
Tlačítka volby programů
Teletext: tlačítka pro listování
stránkou nahoru a dolů
Tlačítko režimu obrazu
Tlačítko režimu zvuku
Tlačítko pro zablokování stránky
teletextu
Tlačítko pro zobrazení hodin
Tlačítko pro změnu formátu zobrazení
Teletext: tlačítka pro nejčastěji
používané stránky
Viz strana
39
38
38
39
39
42
42
38
38
34
38
38
42
41
41
39
39
39
43
Symbol
o
TV f
O
_
/
Ú/
1,2,3,4,5,6,
7,8,9 a 0
÷
C
Á +/–
PROGR +/–
R/S
Í
#
Ovládání televizoru/teletextu
Ovládání videa
Ovládání menu
Viz strana
Viz níže
Viz níže
Název
Volba videozařízení
Tlačítka ovládání videozařízení
Viz strana
47
47
Ovládání videorekordéru
Symbol
MENU
Symbol
VTR1/2/3,
MDP
;; - :: L
J a VIDEO f
CH +/–
Ovládání TV/Teletextu
Systém menu
Používejte tlačítko MENU a joystick podle následujícího
popisu
1 Stiskněte tlačítko MENU, abyste menu zapnuli nebo vypnuli.
2 Joystick používejte následovně:
Funkce ovladatelné joystickem jsou znázorněny na
obrazovce.
ZELENÁ: rolování nahoru
ČERVENÁ:
snižování/zpět k poslední
položce nebo poslednímu
menu
Není-li znázorněné žádné
menu: posunutí na
červenou, abyste
znázornili poslední menu
ŽLUTÁ:
zvyšování/
dopředu k další
položce
Joystick: Stiskněte ho v
neutrální pozici, abyste
potvrdili volbu nebo
uložili údaje do paměti
MODRÁ: rolování dolů
MENU
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Ovládání TV/Teletextu