Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [119/146]
BG
119
Дистанционно управление на
друго оборудване от Sony
Вие можете да използвате устройството за дистанционно
управление, за да управлявате повечето от видеооборудванията на
Sony, които са дистанционно управлявани като: видеокасетофони от
система beta, 8 mm или VHS, както и устройства за ßъзnроuзßежgане
на видеодискове.
Настройване на устройството за дистанционно управление към
оборудването
1 Преместете превключвателя VTR 1/2/3 MDP в съотвествие с вида на
оборудването. което искате да управлявате:
VTR1: Beta VCR
VTR2: 8 mmm VCR
VTR3: VHS VCR
MDP: Устройство за възпроизвеждане на видеодискове
2 Използвайте отбелязаните на фигурата бутони за работа с
допълнителното оборудване.
В случай, че Вашето видеооборудване е снабдено с COMMAND
MODE превключвател, поставете последния в същото положение
както превключвателя VTR 1/2/3 MDP на устройството за
дистанционно управление на телевизионния приемник.
Ако допълнителното оборудване няма съответната функция,
съответствуващия на нея бутон на устройството за дистанционно
управление няма да функционира.
При запис
Когато използвате бутона
a (за запис), обезателно
натискайте
едновременно този бутон
и бутона вдясно от него.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤