Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [41/146]
41
CZ
Účinek
Volba mezi různými zvukovými efekty
Uživatelský ˜ Rock ˜ Jazz ˜ Pop
V režimu Uživatelskýmůžete následovné předvolit
Výšky a Hloubky:
1 Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené
pozice zvolte požadovanou položku a pak posuňte do
žluté pozice.
2 Posuvem do červené nebo žluté pozice proveïte
nastavení a pak stiskněte pákový ovládač.
3 Posuvem do červené pozice se vrátíte do menu
NASTAVENĺ ZVUKU”.
Více vlevo
více vpravo
Obnoví výrobní úrovné nastavení zvuku.
vyp: normální
zap: speciální akustické efekty
A: kanál 1 B: kanál 2 Stereo n Mono
Předvolba úrovně hlasitosti pro individuální pořady
-12
+12
menší
větší
A: kanál 1 n B: kanál 2
Stereo n Mono
Hlavní: zvuk z televizoru
Středový: zvuk z externího zesilovače.
NASTAVENĺ ZVUKU
Zvukový režim
Vyvážení
Reset
Prostorový zvuk
Dvoukanálový zvuk
Vyrovnání hlasitosti
2 Hlasitost
2 Dvoukanálový zvuk
Reproduktor
N
Použití časovače pro usínání
Můžete zadat časový úsek, po jehož uplynutí se televizor
automaticky přepne do pohotovostní polohy.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
t v menu na obrazovce.
Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
3 Stiskněte na žlutou. Nastavte joystick na červenou nebo žlutou,
abyste zadali čas. Časový úsek se mění následovně:
vyp ˜ 0:30˜1:00˜1:30..........3:30˜4:00
4 Po zadání časového úseku stiskněte joystick na potvrzení volby.
Jednu minutu před přepnutím televizoru do pohotovostní polohy
se na obrazovce objeví upozornění.
ČASOVÝ SPÍNAČ
Vypnutí časového
spínače
V kroku 3 zvolte vyp.
Kontrola zbývajícího
času
Stiskněte tlačítko .
Návrat k normálnímu
televiznímu obrazu
Stiskněte tlačítko
MENU.
N
N
N
Rychlá změna režimů
Rychle změnit můžete zvukový režim nebo režim obrazu bez
nutnosti vstupu do menu NASTAVENĺ ZVUKU nebo NASTAVENĺ
OBRAZU.
1 Stiskněte Í pro obraz nebo pro zvuk.
2
Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené pozice
zvolte požadovaný režim.
3 Opětovným stiskem Í nebo obnovíte normální televizní obraz.
Časovač vypnutí Vyp
ČASOVÝ SPÍNAČ