Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [109/146]
109
BG
ЗАБРАНЕНИ
ПРОГРАМИ ЗА
ДЕЦА
Използване на родителско
заключване
Тази функция Ви дава възможност да забраните гледането от деца
на нежелани програми.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа от екрана с менюто. Преместете към жълто, за да
потвърдите.
3 Преместете към зелено или синьо, за да изберете “Забранени
програми за деца”. Преместете към жълто, за да потвърдите.
4 Преместете към зелено или синьо, за да изберете канала, който
искате да блокирате. Натиснете джойстика, за да потвърдите.
Преди мястото на програмата се появява символа , за да покаже,
че в момента този канал е блокиран.
5 Повтаряйте стъпка 4, за да блокирате и други канали.
6 Натиснете бутона MENU, за да възстановите нормалната
телевизионна картина.
Временна настройка на програма
Можете да настроите приемника за гледане на дадена програма
временно, дори когато тя не е била предварително настроена.
1 Натиснете бутона C на устройството за дистанционно управление.
За кабелни програми, натиснете C два пъти.
На екрана се появява индикацията “C” (или “S” за кабелни
програми).
2 Въведете двуцифрения номер на програмата, като използувате
номерираните бутони (например за програма 4, първо въведете “0” и
след това “4”).
Програмата се появява на екрана. Тази програма обаче няма да
бъде запаметена.
За да премахнете
блокировката
Изберете канала , за
който искате да
премахнете
заключването и го
“отключете” от менюто
“РОДИТЕЛСКО
ЗАКЛЮЧВАНЕ”.
Натиснете джойстика.
Символът
изчезва.
C - -
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Ако се опитвате да
изберете програма,
която е била блокирана
cnmboj ce æorbrba ha
æpaseh ekpah.
3adeje;ka"
Cjef bpemehho
hactpo=bahe ha
kahaja, he mo;ete fa
bjesete b pe;nm sa
p∂zho hactpo=bahe.3a
fa saæametnte kahaja,
cmehete æpolpamata n
nsdepete ‘P∂zho
hactpo=bahe ha
kahajn’ ha ctpahnua
106.
Abtomatnzho saxbaåahe
P∂zho nsdnpahe ha æpolpama
Nmeha ha bxofobete
Æpeæofpe;fahe ha æpolpamnte
3adpahehn æpolpamn sa feua
Esnk
Cxofnmoct
ÆPEFBAPNTEJHA HACTPO+KA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCTÆPOLP
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
KAHAJ
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NME
3ADPAHEHN ÆPOLPAMN SA FEUA
3
2
C38 - - - - -
1
C35 CNN
ÆPOLP KAHAJ NME
0
C29 VHS-2
C28 BBC-W
D/K
D/K
CNCT
D/K
D/K