Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [68/146]
68
Podłączenie i wykorzystanie dodatkowego
sprzętu
Podłączenie
magnetowidu do
gniazda
))
))
)
Proszę podłączyć
wyjście antenowe
magnetowidu do gniazda
) telewizora. Zalecamy
przyporządkowanie
programu o numerze “0”
dla sygnału video.
Szczegółowe informacje
można znaleźć w
rozdziale “Manualne
dostrojenie pozycji
programowych” na
stronie 58.
Jeżeli występują
zakłócenia dźwięku lub
obrazu,
proszę odsunąć
magnetowid od
telewizora.
Sygnał wejściowy S/
Video (sygnał Y/C)
Sygnał video może
zostać rozdzielony na
sygnał Y (luminacja lub
jasność) i sygnał C
(chrominancja).
Rozdzielenie sygnału Y i
C powoduje, że nie
zakłócają się one
wzajemnie, dzięki czemu
poprawia się jakość
obrazu (w szczególności
luminacja). Ten telewizor
posiada 3 gniazda
wejściowe S video, przez
które mogą być
bezpośrednio
przekazywane
rozdzielone sygnały
wejściowe.
Podłączenie
monofonicznego
magnetowidu
Proszę połączyć ze sobą
jedynie białe gniazda
magnetowidu i
telewizora.
Uwaga
W przypadku dołączania
urządzeń do gniazd
q3/3/3 na
przedniej ściance i do
gniazd :3/ q3 na
tylnej ściance, należy
wyłączać zasilanie nie
używanych urządzeń.
Podłączenie dodatkowego
sprzętu
Do tego telewizora można podłączyć dodatkowy sprzęt audio/
video, jak np magnetowid, odtwarzacz dysków video, sprzęt
stereofoniczny.
Dostępny sygnał wyjściowy
video/audio z tunera TV
video/audio z wybranego źródła
brak wyjścia
Video/audio z wybranego źródła (ten sam sygnał
wyjściowy, co dla złącza :2/ q 2)
sygnał audio
brak wyjściu
Akceptowany sygnał wejściowy
1 Normalny sygnał audio/video i RGB
2 Normalny sygnał audio/video i S video
3 Normalny sygnał audio/video i S video
Normalny sygnał audio/video i S video
4 Brak wejść
5 Pozycję “Głośnik” na menu REGULACJA
DŹWIĘKU proszę nastawić na pozycję
“Środkowy wejście”.
C
R/D/D/D-L/G/S/I
2/
1
2
3/
3
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
1
3
2
4
3
5