Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [72/146]
72
1,5 m lub więcej
Optymalne ustawienie sprzętu
W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu, proszę starać się ustawić
telewizor w taki sposób, by można było wygodnie oglądać telewizję w
każdym z przedstawionych poniżej ustawień z zachowaniem
podanych odległości.
Zakres wizji w poziomie
Dodatkowe informacje
Zakres wizji w pionie
Optymalna pozycja do
oglądania TV
75˚
27.5˚
27.5˚
75˚
2.1m
(minimalna odległość)
2.1m
(minimalna odległość)
Optymalna pozycja do
oglądania TV