Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [115/146]
BG
115
Система за предпочитани страници
Вие можете да запомните до 4 предпочитани страници от всеки
телетекст. По този начин ще имате бърз достъп до страниците,
които често използвате.
Запомняне на страници
1 Използвайте цифровите бутони, за да изберете страницата, която
искате да запомните.
2 Натиснете два пъти.
Символите за цвят в долната част на екрана се осветяват.
3 Преместете джойстика към съответния цвят, за да запомните
избраната страница.
Страницата се запомня под този цвят.
Повторете стъпки от 1 до 3 за другите три страници.
Изобразяване на предпочитаните страници
1 Натиснете .
2 Преместете джойстика към цвета, под който е запомнена желаната
страница.
Уверете се, че сте натиснали , в противен случай работи
Фастекст.
Използуване на фунkцuяmа Fastext
С помощта на Fastext, Вие можете да достигнете до страниците само
с натискането на един бутон. Когато се излъчва Fastext, в дъното на
екрана се появява меню с цветове. Цветовете на това меню
съответствуват на червеното, зеленото, жълтото и синьото
положения на дистанционното управление.
Преместете джойстика към цвета, който кореспондира с цветово
кодираното меню. След няколко секунди ще се покаже съответната
страница.
Забележка
Работа с Fastext е
възможна, само ако
телевизионният
предавател излъчва
сигнал за Fastext.