Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [102/146]
102
1 Проверете доставяните принадлежности
След като сте извадили всичко от
кашона, проверете дали са
налице следните принадлежности:
Устройство за дистанционно
управление RM-862
Две батерии с означение R6 по IEC
2 Поставете баmерuumе в устройството за
дистанционно управление
Стъпка 1 Подготовка
Начало
Вмъкнете буксата по стандарт IEC на края на коаксиалния кабел със
съпротивление 75 ohm (не се доставя) в куплунга ) на задната страна
на телевизионния приемник.
Свалете капака.
Проверете дали
полюсите са правилно
обърнати.
Забележка: Винаги
помнете, че трябва да
изхвърлите използваните
батерии така, че да не се
замърсява околната
среда.
3 Свържете антената
1
2
3
1
2
3
C
2/
1
R/D/D/D-L/G/S/I
2
3/
3