Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [49/146]
49
CZ
Poruchy a jejich odstranění
Zde je uvedeno několik jednoduchých řešení problémů, které mohou mít vliv na obraz a zvuk.
Závada
Žádný obraz (obrazovka je tmavá), žádný zvuk
Špatný nebo žádný obraz (obrazovka je tmavá), ale zvuk
je dobrý
Při sledování videozdroje RGB je špatná kvalita obrazu
Dobrý obraz, ale žádný zvuk
Barevné vysílání není barevné
Dálkové ovládání nefunguje
Jestliže závada trvá i nadále, nechte přístroj opravit kvalifikovanými odborníky. Nikdy přístroj neotvírejte sami.
Technické údaje
Řešení
Zapojte televizor do zásuvky.
Stiskněte tlačítko U na televizoru (svítí-li indikátor f na televizoru, stiskněte
O nebo tlačítko odpovídající číslu programu na dálkovém ovládání).
Zkontrolujte zapojení antény.
Zkontrolujte, je-li zapojen zvolený zdroj videosignálu.
Vypněte televizor na 3 nebo 4 sekundy a pak jej opět pomocí
U zapněte.
Stiskněte MENU pro menu NASTAVENÍ OBRAZU a nastavte jas, kontrast
a sytost barev.
Tiskněte opakovaně , a zvolte W.
Stiskněte Á +.
Ověřte, že v nabídce NASTAVENĺ ZVUKU je zvolen "Hlavní" reproduktor.
Svítí-li na obrazovce symbol o, stiskněte tlačítko o.
Stiskněte MENU, abyste zadali menu NASTAVENĺ OBRAZU, zadejte
Reset, potom stiskněte joystick, abyste volbu potvrdili.
Vyměňte baterie.
Výstupní výkon zvuku 2 × 30 W (hudební výkon)
2 × 15 W (RMS)
Středový vstup SP 30 W (RMS) (použití jako středového
reproduktoru)
Příkon 145 W
Rozměry (š × v × h) 948 × 992 × 511 mm
(včetně reproduktorů)
Hmotnost 43 kg
Dodávané příslušenství viz strana 30.
Jiné znaky Digitální hřebenový filtr (velká
rozlišovací schopnost)
FASTEXT, TOP-Text
NICAM
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu vzhledu a parametrů bez
předcházejícího upozornění.
Přijímatelné kanály a jejich indikace na
obrazovce
Televizní systém B/G/H, D/K
Systém přenosu barev PAL/SECAM
NTSC 3.58/4.43 (VIDEO IN)
Přijímatelné kanály viz “Přijímatelné kanály a jejich
indikace” na této straně dole
Velikost obrazu 41 palců
přibl. 103 cm
Zdířky
Zadní strana Vstupní svorky pro středový
reproduktor, 2 svorky
(L,R), výstupy audio - zdířky
Cinch
W 1, 21-kolíková zdířka Euro
(standard CENELEC)
- vstupy pro audio a video signály
- vstupy RGB
- výstupy signálů TV video a audio
: 2/q 2, 21-kolíková zdířka Euro
- vstupy pro audio a video signály
- vstupy S video
- výstupy pro audio a video signály
(volitelné)
: 3/q3, 21-kolíková zdířka Euro
- vstupy pro audio a video signály
- vstupy S video
- výstupy audio a video signálů (je
možno zvolit, stejný výstupní zdroj
jako na : 2/q 2 konektoru)
Přední strana q 3, S video vstupy - 4 kolíkový DIN
3, video vstupy - zdířky Cinch
3(L,R), audio vstupy - zdířky Cinch
2, Zdířka pro sluchátka - stereofonní
minizdířka
B/G/H
Kabelová TV (1)
Kabelová TV (2)
ITÁLIE
D/K
Kabelová TV (1)
Kabelová TV (2)
Kabelová TV
Indikace na
obrazovce
C02 C03 C04..C12
C21..C69
S01 S02..S41
S42..S46 S01..S10
S11..S20
C11..C69
C02..C12 C21..C69
S01 S02..S41
S42 S43..S46
S02, S03..S17,
S21..S41
C01..C12 C21..C69
C21..C68
Přijímatelné
kanály
E2..12 21..69
S1..41
S01..S05 M1..M10
U1..U10
A B C D E F G H H1
H2 21..69
R01..R12 R21..R69
B..Q, S21..41
F2..F10 F21..F69
B21..B68
Ekologický papír - 100% bez Chloru