Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [36/146]
36
RUČNÍ LADĚNÍ
RUČNÍ LADĚNÍ
Přeskakování programových
pozic
Nepoužívané programové pozice lze při volbě programu tlačítky
PROGR +/– přeskakovat. Přeskočené programy však lze vyvolat
pomocí číselných tlačítek.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “Ruční
ladění”. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
programovou volbu, kterou chcete přeskakovat.
5 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “- - -” v
pozici SYS (systém). Stiskněte joystick na potvrzení volby.
6 Opakujte kroky 4 a 5, abyste zadali přeskakování dalších
programových předvoleb.
7 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
Záznam názvu stanice
Názvy stanic jsou kanálům obvykle automaticky přiřazovány již
během ladění. Můžete však zadat jméno stanice nebo zdroje
videa sami za použití nejvýše pěti písmen.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “Ruční
ladění”. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
programovou předvolbu, kterou chcete pojmenovat. Potom volte
opakovaně žlutou, dokud se nezvýrazní první znak položky
NÁZEV.
5 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
písmeno nebo číslici (pro prázdné místo zadejte “-”). Potom ho
nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
Stejným způsobem zadejte čtyři další písmena nebo číslice.
6 Po zadání všech znaků stiskněte joystick.
7 Opakujte kroky 4 až 6, chcete-li pojemnovat další kanály nebo
zdroj videa.
8 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
- - -
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
K. NÁZEV
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
AFT
RUČNÍ LAD
Ě
NÍ
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
A - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYS
PROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
K.
NÁZEV
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
AFT
RUČNÍ LAD
Ě
NÍ