Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [112/146]
112
Ефект
Потребител ˜ Видео Игра ˜ Филм ˜ Спорт ˜ На Живо
В режим “Потребител” можете предварително да настроите
яркостта, цветността, остротата и
тоналността (само за NTSC сигнали) както следва:
1 Преместете джойстикa към синьо или зелено, за да избе-
рете желания параметър и след това преместете към жълто.
2 Преместете към жълто или червено, за да нагласите и след това
натиснете джойстика.
3 Преместете към червено, за да сe върнете в менюто
НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА.
По-тъмно По-светло
Връща фабричната настройка на картината
4:3: Нормална
16:9: c paswnprbahe ha ekpaha
НАСТРО+КА НА
КАРТИНАТА
НАСТРО+КА НА
ЗВУКА
Настройване и инсталиране на
телевизионния приемник чрез
менюто
Настройване на картината и звука
Въпреки, че картината и звукът са фабрично настроени, Вие имате
възможност да промените настройката според Вашия собствен вкус.
Можете също да изберете програми с текст на два езика, когато има
такива или да настроите звука за прослушване със слушалки.
1 Натиснете бутона MENU и изберете символа за управление на
картината или за управление на звука и след това натиснете ОК.
Преместете към жълто, за да потвърдите.
Появява се менюто НАСТРО+КА НА КАРТИНАТА или НАСТРО+КА
НА ЗВУКА.
2 Преместете към синьо или зелено, за да изберете желаната позиция.
Преместете към жълто, за да потвърдите.
Избраната позиция сменя цвета си.
3 Преместете към червено или жълто, за да настроите желаната
позиция. Натиснете джойстика, за да потвърдите.
За ефекта от всяко регулиране, вижте таблицата по-долу.
4 Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите и други характеристики.
5 Натиснете бутон MENU, за да се върнете към телевизионна картина.
Ефект от всяко регулиране
Забележки
ТОНАЛНОСТ има само
при системи NTSC.
Забележка относно LINE
OUT
Нивото на звука, както и
изхода при режим на двоен
звук от куплунга > на
задната страна
съответствуват на
настройките за двоен звук
b cjywajknte.
Когато гледате картина
от видео със стерео звук
Можете да изберете Двоен
звук, за да промените
звука.
НАСТРО+КА НА КАРТИНАТА
Режим на картината
Контраст
Нуjиране
Qopmat
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Nsdop ha pe;nm
Kohtpact
Hyjnpahe
Qopmat
- - >
4:3
HACTPO+KA HA KAPTNHATA
Nsdop ha pe;nm
Rpkoct
Ubethoct
Octpota
Tohajhoct
æotpedntej
NSDOP HA PE:NM
Sbyk
Dajahc
Hyjnpahe
Æpoctahctbeh
Ctepeo-eqekt
Komæehcaunr
2
Cnja ha sbyka
2
Ctepeo-eqekt
- - >
Æotpedntej
Nskj
Ctepeo
0
Ctepeo
lhabeh
HACTPO+KA HA SBYKA
Bncokolobopntej
Nsdop ha pe;nm
Bncokn zectotn
Hnckn zectotn
æotpedntej
PE: HA 3BYKA