Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [34/146]
34
RUČNÍ LADĚNÍ
Další funkce předvolby
Manuální ladění kanálů
Za použití této funkce můžete ladit kanály jeden po druhém a
přiřazovat je programovým předvolbám. Kromě toho můžete
přiřazovat čísla programů také zdrojům videa.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “Ruční
ladění”. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
programovou předvolbu (PROG), pod kterou chcete kanál uložit
do paměti. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
5 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali systém
televizního vysílání (SYS) (B/G pro západoevropské země, D/K pro
východoevropské země) nebo zdroj videa (AV1, AV2, AV3, YC2,
YC3, RGB). Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
6 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali “C” (pro
běžné kanály) nebo “S” (pro kanály kabelové televize). Potom ho
nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
Máte dvě možnosti manuálního ladění kanálů:
a) Jestliže znáte číslo kanálu postupujte podle metody “Přímé
ladění”.
nebo
b) Jestliže neznáte číslo kanálu postupujte podle metody
“Vyhledávání”.
7 a) Přímé ladění
Zvolte první číslici z “K.” (kanál) a pak druhou číslici z “K.” pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládači..
7 b) Vyhledávání
Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené pozice
vyhledejte další dostupný kanál.
8 Pokud si přejete číslo kanálu uložit, přejděte ke kroku 9. Pokud ne,
zvolte jiný kanál pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládači
nebo posuvem do modré nebo zelené pozice obnovte
vyhledávání.
9 Stiskněte pákový ovládač.
10 Opakováním kroků 4 až 9 nalaïte do předvoleb další kanály.
11 Stiskem tlačítka MENU získáte opět normální obraz televize.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
1
2
3
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
K.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NÁZEV
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
AFT
RUČNÍ LAD
Ě
NÍ