Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [31/146]
31
CZ
2. krok: Naladění televizních programů
1 Volba jazyka menu
Za pomoci této funkce můžete zadat jazyk menu na obrazovce.
1 Stiskněte hlavní spínač U na televizoru.
Svítí-li indikátor u pohotovostní polohy na televizoru, stiskněte
tlačítko ; nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.
2 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
Objeví se menu pro volbu jazyků LANGUAGE (volba).
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali jazyk.
Stiskněte joystick, abyste potvrdili volbu.
4 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
U
1
2
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
LANGUAGE
(KP-41S4K, KP-41S5K)
(KP-41S4R, KP-41S5R)
LANGUAGE
Česky
Polski
Magyar