Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [58/146]
58
1
2
3
PROGRAMOWANIE
RĘCZNE
Dodatkowe funkcje programowania sprzętu
Manualne zapisywanie kanałów w
pamięci sprzętu
Funkcja umożliwia podporządkowanie kolejno zapisywanych w
pamięci kanałów do odpowiednich pozycji programowych. Jest
to również wygodny sposób podporządkowania numerów
programu do wejściowych źródeł video.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i wybrać symbol
na ekranie menu. Następnie przestawić na żółte pole celem
potwierdzenia wyboru.
3 Przestawić na niebieskie lub zielone pole aby wybrać pozycję
“Programowanie ręczne”. Przestawić na żółte aby potwierdzić
wybór.
4 Przestawić na niebieskie lub zielone celem wybrania pozycji
programu (PRG) dla którego zostanie przydzielony odpowiedni
kanał. Przestawić na żółte celem potwierdzenia wyboru.
5 Przestawić na niebieskie lub zielone pole aby wybrać system
transmisji TV (SYS) (B/G dla państw Europy Zachodniej, D/K dla
państw Europy Wschodniej) lub pozycję (AV1, AV2, AV3, YC2,
YC3, RGB) dla źródła wejściowych sygnałów video. Przestawić na
pole żółte aby potwierdzić wybór.
6 Przestawić na niebieskie lub zielone i wybrać “C” (normalne
kanały transmisyjne) lub “S” (dla kanałów kabla). Przestawić na
żółte aby potwierdzić wybór.
Manualne zapisywanie kanałów można przeprowadzić dwoma
metodami:
a) Wiadomy jest numer kanału.
Proszę korzystać z metody “Wejście bezpośrednie”.
lub
b) Numer kanału są niewiadome.
Proszę korzystać z metody “Przeszukiwanie”.
7 a) Wejście bezpośrednie
Wybierz pierwszą cyfrę numeru kanał, a potem drugą przy
pomocy przycisków numerycznych na pilocie
7 b) Przeszukiwanie
Przesuń joystick niebieski lub zielony, aby wyszukać
sekwencyjnie numer odpowiedniego kanału.
8 Jeśli chcesz zapamiętać numer kanału przejdź do kroku 9. Jeśli
nie, wybierz nowy numer kanału używając przycisków
numerycznych na pilocie lub wciśnij joystick niebieski lub
zielony, aby wznowić poszukiwanie.
9 Wciśnij joystick.
10 Powtórz kroki od 4 do 9, aby dostroić inne kanały.
11 Wciśnij przycisk MENU, aby przywrócić oglądanie obrazu
telewizyjnego.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPRG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAN
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NAZWA
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
ARC
PROGRAMOWANIE RĘCZNE