Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [66/146]
66
Uwaga
W teletekście mogą
wystąpić usterki, jeżeli
emitowany sygnał jest za
słaby.
Teletekst
Stacje telewizyjne oferują serwis informacyjny dla kanałów TV
zwany teletekstem. Telektest umożliwia uzyskanie różnych stron
informacyjnych, jak np prognoz pogody czy wiadomości o każdej
porze dnia.
Funkcje bezpośredniego
przywołania telegazety
Włączanie i wyłączanie teletekstu
1 Proszę wybrać pożądany kanał TV, emitujący sygnał teletekst.
2 Proszę nacisnąć przycisk _, by włączyć teletekst.
Na ekranie pojawia się strona teletekstu (zazwyczaj jest to strona z
indeksem). Jeżeli dana stacja nie oferuje tego serwisu, na ekranie,
w jego górnej części, pojawi się napis “Bez Tekstu”
3 Proszę skorzystać z przycisków numerycznych w celu
wprowadzenia trzycyfrowego numeru wybranej strony.
Jeżeli popełni się błąd, proszę wprowadzić jakiekolwiek trzy cyfry.
Potem proszę ponownie wprowadzić prawidłowy numer strony.
Aby wyłączyć teletekst
proszę nacisnąć przycisk O.
Przywołanie kolejnej lub poprzedzającej strony
Proszę nacisnąć przycisk
R (PAGE+) lub przycisk S (PAGE–).
Wyświetlana jest kolejna lub poprzedzająca strona telegazety.
Nakładanie teletekstu na obraz oglądanej audycji TV
Proszę jednokrotnie nacisnąć _ aby uzyskać wyłącznie
Teletekst.
Proszę dwukrotnie nacisnąć _ dla trybu Mix.
Nakładanie normalnego ekranu TV i ekranu Teletekstu.
Proszę nacisnąć przycisk _, by powrócić do normalnego
odbierania z telegazety.
Zapobieganie uaktualnieniu strony teletekstu
Proszę nacisnąć przycisk [.
Wyświetlony zostaje w linijce informacyjnej-symbol
.
Ponownie, aby odwołać.
Opcja ujawniania ukrytej informacji (np. podczas
kwizu)
Strony teletextu zawierają niekiedy ukryte informacje, np.
odpowiedzi na pytania podczas kwizu. Opcja ujawniania (reveal)
umożliwia ujawnienie takiej informacji.
Proszę nacisnąć
. Proszę ponownie nacisnąć aby anulować.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤