Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [35/146]
35
CZ
TŘÍDĚNÍ
PROGRAMŮ
Ruční doladění
Normálné pracuje funkce automatického jemného doladéní
(AFT).
Pokud je přesto obraz zkreslen, je možné jemným doladěním
televizoru dosáhnout zlepšení přijímaného obrazu.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené pozice
zvolte symbol
v menu na obrazovce a pak posuňte do žluté
pozice.
3 Posuvem do modré nebo zelené pozice zvolte Ruční ladění a
pak posuňte do žluté pozice.
4 Posuvem do modré nebo zelené pozice zvolte číslo programu
odpovídající kanálu, který si přejete doladit.
5 Opakované posouvejte do žluté polohy, až AFT pozice změní
barvu.
6 Posuvem do modré nebo zelené pozice jemně doladte frekvenci
kanálu (-15 až +15).
7 Stiskněte pákový ovládač.
8 Opakováním kroků 4 až 7 doladte ostatní kanály.
9 Stiskem tlačítka MENU získáte znovu normální obraz televize.
Třídění programových pozic
Tato funkce vám umožňuje řadit programové předvolby podle
požadovaného pořadí.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali symbol
na obrazovce. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili
volbu.
3 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou , abyste zadali “Třídění
programů”. Potom ho nastavte na žlutou, abyste potvrdili volbu.
4 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
programovou předvolbu kanálu, který chcete vyměnit. Stiskněte
joystick, abyste volbu potvrdili.
5 Nastavte joystick na modrou nebo zelenou, abyste zadali
programovou předvolbu druhého kanálu. Stiskněte joystick na
potvrzení.
Nyní jsou tyto dvě předvolby vyměněny a seřazeny.
6 Opakujte kroky 4 a 5, abyste seřadili další programové předvolby.
7 Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vrátili k normálnímu
televiznímu obrazu.
RUČNÍ LADĚNÍ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPROG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
K.
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NÁZEV
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
AFT
RUČNÍ LAD
Ě
NÍ
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPROG
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
K.
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NÁZEV
TŘĺDĚNĺ PROGRAMŮ