Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [69/146]
69
PL
Wybór sygnału na wejściu
W tej części opisano wyświetlanie - za pomocą przycisków
bezpośredniego wybonu - wejściowego obrazu video (z
przyłączonego do telewizora sprzętu video)
Wybór sygnału na wejściu
Proszę nacisnąć przycisk w celu wybrania źródła sygnału na
wejściu. Wyświetlony zostanie symbol odpowiadający
wybranemu źródłu sygnału wejściowego.
Aby ponownie normalnie oglądać telewizję
Proszę nacisnąć przycisk O.
Rodzaje sygnału na wejściu
Sygnał na wejściu
sygnał audio/video poprzez złącze W 1
sygnał audio/RGB poprzez złącze W 1
sygnał audio/video poprzez złącze
2/
S
2
sygnał audio/S video poprzez złącze
2/
S
2
Audio/video z gniazd 3 i 3 z przodu lub z gniazda : 3/ q 3 z tyłu
sygnał S video poprzez złącze
S
3 (4-ro-sztyftowe), z przodu odbiornika
lub z gniazda : 3/ q 3 z tyłu
Symbol
1
W
2
S
2
3
S
3
Wybór sygnału
wejściowego przy
pomocy przycisków
PROGR +/– lub
przycisków
numerycznych
Pozycje programowe
można
przyporządkować do
wejściowych źródeł
sygnału video,
umożliwijąc ich
wybieranie przyciskami
PROGR +/– lub
przyciskami
numerycznymi.
Szczegółowe informacje
są podane w rozdziale
“Manualne dostrojenie
pozycji programowych”
na stronie 58.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
1