Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [33/146]
33
CZ
Sjedno»te červený, zelený a modrý
pruh
1 Stiskněte tlačítko na televizoru.
2 Funkce Autokonvergence pracuje asi 30 sekund.
Pokud funkce Autokonvergence nepracuje
správně
Nastavte konvergence volbou položky Konvergence v menu
LADĚNĺ.
1 Stiskněte MENU.
2 Stiskem joysticku de modré nebo zelené vyberte
a stiskněte
do žluté.
Objeví se menu LADĚNĺ.
3 Stiskem joysticku de modré nebo zelené "Konvergence" a
stiskněte do žluté.
Objeví se menu KONVERGENCE.
4 Stiskem do modré či zelené vyberte pruh, který chcete nastavit
(svislé a vodorovné červené a modré pruhy).
Potvrdte stiskem joysticku:
: červená svislá (nast. vpravo/vlevo)
: červená vodorovná (nast. nahoru/dolů)
: modrá svislá (nast. vpravo/vlevo)
: modrá vodorovná (nast. nahoru/dolů)
5 Stiskern joysticku do modré nebo zelené sjedno»te vybraný pruh
se zelenou čárou ve středu. Po nastavení stiskněte joystick.
6 Opakováním kroků 4 a 5 nastavujte všechny pruhy tak dlouho, až
se čáry překryjí a vytvoří bilý křiž.
7 Stiskem MENU se vrátíte do normálního obrazu.
..
..
.
3 Krok: Nastavení barevných konvergencí
1
2
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Poznámka:
funkce
Autokonvergence
nepracuje když:
není signál na vstupu
(anténě).
vstupní signál je slabý.
pokud na stínítko svítí
ostré světlo nebo
Slunce.
pokud zároveň
sledujete teletext.
pokud programů v
režimu 16:9.
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě