Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [63/146]
63
PL
Czytanie teletekstu (telegazety) lub
oglądanie video
Czytanie teletekstu (telegazety)
1 Proszę nacisnąć przycisk _ w celu przełączenia na teletekst.
2 Proszę wprowadzić, korzystając z przycisków numerycznych,
trzycyfrowy numer poszukiwanej strony teletekstu.
Operacje szybkiego teletekstu (fastext), proszę przestawić joystick na
barwne oznakowanie, odpowiadające kolorowym kodom menu.
Korzystając z obu funkcji teletekstu proszę nacisnąć przycisk R ˆ
(PAGE+) dla następnej lub przycisk S (PAGE–) dla poprzedniej
strony.
3 By ponownie oglądać telewizję, proszę przycisnąć przycisk O.
Oglądanie video
1 Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk , do momentu, gdy
wybrane zostanie pożądane źródło wejściowego sygnału video.
2 By ponownie oglądać telewizję, proszę przycisnąć przycisk O.
Funkcje podnoszące komfort
korzystania ze sprzętu
Wyświetlanie wskaźników na ekranie
Proszę nacisnąć aby wyświetlić wskaźniki informacyjne.
Powtórne naciśnięcia wyłącza wskaźniki.
Wyłączenie dźwięku
Proszę nacisnąć przycisk o.
Proszę ponownie nacisnąć przycisk o, by włączyć dźwięk.
Wyświetlanie aktualnej pory
Proszę nacisnąć przycisk #. Z tej funkcji można korzystać, wyłącznie
podczas emisji teletextu. Aby wyłączyć wskaźnik proszę ponownie
nacisnąć przycisk #.
Wyświetlanie tabelki programów
Proszę nacisnąć joystick. Przesunąć joystick na niebieskie lub zielone
aby wybrać program, następnie nacisnąć joystick celem
potwierdzenia wyboru. Tabelka programów zostanie wyświetlona po
lewej stronie ekranu.
W celu wyłączenia wyświetlania Tabelki Programów proszę nacisnąć
przycisk MENU.
Zmienianie formatu obrazu
Aby oglądać program w trybie 16:9, naciśnij przycisk .
Aby przywrócić tryb 4:3, ponownie naciśnij ten przycisk.
Szczegółowe informacje
na temat oglądania
video są podane na
stronie 68.
Szczegółowe informacje
na temat teletekstu są
podane na stronie 66.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BBC
SAT
TV5
C02
C15
RTL
SKY
S34
AV1
MTV