Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [59/146]
59
PL
SORTOWANIE
PROGRAMÓW
Dostrajanie precyzyjne
Normalnie funkcja automatycznego dostrajania precyzyjnego
(ARC) jest włączona. Jeśli obraz jest zakłócony, aby uzyskać
lepszy odbiór można ręcznie dostroić telewizor.
1 Wciśnij przycisk MENU.
2 Przesuń joystick niebieski lub zielony i wybierz
w menu,
następnie wciśnij żółty.
3 Wciskaj niebieski lub zielony aby wybrać "Program. ręczne", a
następnie wciśnij żółty.
4 Wciskaj niebieski lub zielony do wybrania pożądanego
programu, który chcesz dostroić ręcznie, a następnie wciśnij
żółty.
5 Wciskaj żółty, aż pozycja ARC zmieni kolor.
6 Wciskaj niebieski lub zielony aby dostroić precyzyjnie
częstotliwość kanału (-15 do +15).
7 Wciśnij joystick.
8 Powtórz kroki od 4 do 7, aby dostroić inne kanały.
9 Wciśnij przycisk MENU, aby przywrócić normalny obraz
telewizyjny.
Sortowanie pozycji programów
Funkcja umożliwiająca sortowanie pozycji programów według
preferowanej kolejności.
1 Proszę nacisnąć MENU.
2 Przestawić joystick na niebieskie lub zielone pole i z
wyświetlanego na ekranie menu wybrać symbol . Przestawić
na żółte pole aby potwierdzić wybór.
3 Przestawić na niebieskie lub zielone pole aby wybrać pozycję
“Sortowanie programów”. Przestawić na żółte celem
potwierdzenia wyboru.
4 Przestawić na niebieskie lub zielone celem wybrania pozycji
programu dla kanału, którego kolejność zostanie zmieniona.
Proszę nacisnąć joystick aby potwierdzić wybór.
5 Przestawić na niebieskie lub zielone celem wybrania pozycji
programu dla drugiego kanału. Proszę nacisnąć joystick aby
potwierdzić wybór.
Pozycja programu wybranego kanału została zmieniona na nową.
6 Proszę powtórzyć etapy 4 oraz 5 aby posortować dalsze pozycje
programów.
7 Proszę nacisnąć MENU aby powrócić do normalnego obrazu
telewizyjnego.
PROGRAMOWANIE
RĘCZNE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPRG
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAN
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NAZWA
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
WŁ
ARC
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
SYSPRG
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
KAN
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NAZWA
SORTOWANIE PROGRAMÓW