Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [71/146]
71
PL
Zdalne sterowanie innego sprzętu
firmy Sony
Telewizyjnym pilotem zdalnego sterowania można również
sterować działaniem wiekszości sprzętu video produkcji Sony, jak
np: magnetowidy Beta, magnetowidy 8mm, magnetowidy VHS
oraz odtwarzaczy dysków video.
Dostrojenie pilota zdalnego sterowania do wykorzystania w
połączeniu z innym sprzętem
1 Proszę ustawić przełącznik VTR 1/2/3 MDP w pozycji
odpowiadającej sprzętowi, który ma być zdalnie sterowany:
VTR1: magnetowid Beta
VTR2: magnetowid 8 mm
VTR3: magnetowid VHS
MDP: odtwarzach dysków video
2 Proszę korzystać z przycisków zgodnie z ilustracją, by zdalnie
sterować dany sprzęt dodatkowy.
Jeżeli posiadany przez Państwa sprzęt jest wyposażony w
przełącznik COMMAND MODE, proszę go ustawić w tej samej
pozycji, co przełącznik VTR 1/2/3 MDP, znajdujący się na pilocie
zdalnego sterowania.
Przycisk, korespondujący funkcji, w którą sprzęt nie został
wyposażony, nie będzie spełniał żadnego zadania.
Nagrywanie
Jeżeli nagrywa się
korzystając z przycisku
a (nagrywanie), proszę
się upewnić, że ten
przycisk został
naciśnięty jednocześnie
z przyciskiem,
znajdującym się po jego
prawej stronie.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤