Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [57/146]
57
PL
Należy zapewnić pokrycie linii
czerwonych, zielonych i
niebieskich
1 Naciśnij przycisk na telewizorze.
2 Funkcja automatycznej regulacji konwergencji działa przez mniej
więcej 30 sekund.
Jeśli funkcja automatycznej regulacji
konwergencji nie działa prawidłowo:
Wyreguluj wzajemne położenie barw, wybierając z menu
PROGRAMOWANIE wariant Zbieżność.
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Przechylając joystick w stronę niebieską lub zieloną wybierz
symbol
; następnie przechyl joystick w stronę żółtą. Pojawi się
menu PROGRAMOWANIE.
3 Przechylając joystick w stronę niebieską lub zieloną, wybierz
wariant zbieźnośź; następnie przechyl joystick w stronę żółtą.
Pojawi się menu ZBIEŹNOŚĆ.
4 Przechylając joystick w stronę niebieską lub zieloną wybierz "linię"
(poziome i pionowe, czerwone i niebieskie linie), którą clicesz
skorygować.
Naciśnij joystick, aby potwierdzić swój wybór.
: czerwone linie pionowe (przesuwanie w lewo/w prawo)
: czerwone linie poziome (przesuwanie w górę/w dół)
: niebieskie linie pionowe (przesuwanie w lewo/w prawo)
: niebieskie linie poziome (przesuwanie w górę/w dół)
Wybierana jest linia, która ma być regulowana.
5 Przechylając joystick w stronę niebieską lub zieloną, dopasuj
wybraną linię do zielonej linii pośrodku. Naciśnij joystick, aby
potwierdzić ustawienie.
6 Powtarzaj czynności 4 i 5 dla pozostałych linii, aż linie nałożą się,
tworząc bialy krzyż.
7 Naciśnij przycisk MENU, aby przywrócić normalny obraz
telewizyjny.
..
..
.
Etap 3 Regulowanie wzajemnego położenia
barw (KONWERGENCJA)
1
2
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
Uwaga:
Funkcja automatycznej
regulacji konwergencji
nie działa:
przy braku sygnału
wejściowego,
przy słabym sygnale
wejściowym,
kiedy ekran jest
oświetlony
punktowym światłem
lub bezpośrednim
światłem słonecznym,
Oglądać program w
trpie 16:9.
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Autoprogramowanie
Program. ręczne
AV Nazwa
Sortowanie
Blokada
Język
Zbieżność
PROGRAMOWANIE