Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [62/146]
62
Instrukcja Obsługi
Oglądanie telewizji
Jeżeli po wciśnięciu
przycisku U nie pojawi
się obraz na ekranie
telewizora, i jeśli
wskaźnik stanu
pogotowia się świeci,
odbiornik TV jest w
stanie pogotowia.
Proszę nacisnąć
przycisk O lub jeden z
przycisków
numerycznych, by
włączyć telewizor.
Ten rozdział opisuje podstawowe funkcje, z których można
korzystać oglądając telewizję. Większość operacji przeprowadza
się przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Włączanie i wyłączanie odbiornika
TV
Włączanie sprzętu
Proszę wcisnąć przycisk U, umieszczony na telewizorze.
Wyłączanie Tymczasowe wyłączenie telewizora
Proszę nacisnąć przycisk u, na pilocie zdalnego sterowania.
Telewizor jest w stanie pogotowia, wskaźnik stanu pogotowia, z
przodu odbiornika zapala się na czerwono.
Aby ponownie włączyć sprzęt
Proszę nacisnąć przycisk O, PROGR +/–, lub jeden z przycisków
numerycznych, na pilocie zdalnego sterowania.
Wyłączenie całkowite sprzętu
Proszę wcisnąć przycisk U, na telewizorze.
Zalecamy całkowite wyłączenie odbiornika TV celem
oszczędności energii poza okresem eksploatacji.
Wybór programu telewizyjnego
Proszę nacisnąć przycisk PROGR +/–, lub jeden z przycisków
numerycznych.
Aby wybrać dwucyfrowy numer
Proszę nacisnąć przycisk ÷, następnie przyciski numeryczne.
Przykładowo, aby wybrać 23, proszę nacisnąć przyciski ÷, 2 i 3.
Regulowanie głośności
Proszę nacisnąć przycisk Á +/–.
Obsługa telewizora przy pomocy
przycisków znajdujących się na
odbiorniku TV
W celu wybrania numeru programu proszę nacisnąć przyciski
PROGR +/–.
W celu wyregulowania głośności proszę nacisnąć przyciski
Á +/–.
W celu wybrania źródła video proszę nacisnąć przycisk
.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
PROGR
R