Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [55/146]
55
PL
Etap 2 Dostrojenie odbiornika na odbiór
stacji telewizyjnych
1 Wybór języka dla menu
Funkcja służy wybieraniu języka dla wyświetlanych na ekranie
wskaźników.
1 Proszę nacisnąć przełącznik zasilania U na odbiorniku TV.
Jeżeli pali się wskaźnik stanu gotowości u na odbiorniku TV,
proszę nacisnąć O lub jeden z przycisków numerycznych pilota
zdalnego sterowania.
2 Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.
Ukazuje się menu o nazwie LANGUAGE (język).
3 Joystick przestawić na niebieski lub zielony kolor pola celem
wybrania języka menu. Nacisnąć joystick celem potwierdzenia
wyboru.
4 Proszę nacisnąć MENU aby powrócić do normalnego obrazu
telewizyjnego.
U
1
2
3
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
LANGUAGE
(KP-41S4K, KP-41S5K)
(KP-41S4R, KP-41S5R)
LANGUAGE
Česky
Polski
Magyar