Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [52/146]
52
Informacje ogólne
Rozdział ten zwięźle opisuje przyciski i kontrolki znajdujące się na
odbiorniku TV i na pilocie zdalnego sterowania. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronach podanych obok opisu
danego przycisku lub kontrolki.
Przód odbiornika telewizyjnego
Określenie
Główny włącznik
Wskaźnik stanu pogotowia
Program
Przyciski regulacji głośności
Przyciski wyboru źródła sygnału na wejściu
Gniazdo słuchawek
Gniazda wejściowe (S video/video/audio)
Prcyciski automatycznego strojenia
Przycisk automatycznej regulacji konwergencji
Patrz str.
62
62
62
62
63
68
69
56
57
Symbol
U
f
PROGR +/–
Á +/–
l
S
3, 3, 3
R
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R