Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [107/146]
107
BG
Ръчна фина настройка
Автоматичната фина настройка (АФН) работи по принцип.
Ако въпреки това картината е изкривена, вие може ръчно да
настроите фино телевизора, за да получите по-добра картина.
1 Натиснете бутона МЕNU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа на екрана на менюто и след това преместете към
жълто.
3 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете “Ръчно
избиране на програма” и след това преместете към жълто.
4 Преместете към синьо или зелено, за да изберете номера на
програмата, съответстващ на канала, който искате да настроите
ръчно.
5 Преместете неколкократно към жълто, докато позицията на АФН си
смени цвета.
6 Преместете към синьо или зелено, за фина настройка на честотата
на канала от -15 до +15.
7 Натиснете джойстика.
8 Повторете стъпки от 4 до 7, за да настроите ръчно други канали.
9 Натиснете бутона МЕNU, за да възстановите нормалната
телевизионна картина.
Сортиране на програмните номера
Тази функция Ви дава възможност да сортирате програмните
номера в предпочитан ред.
1 Натиснете бутона MENU.
2 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете
символа на екрана с менюто. Преместете джойстика към жълто,
за да потвърдите.
3 Преместете към синьо или зелено, за да изберете “Преподреждане
на програмите”. Преместете към жълто, за да потвърдите.
4 Преместете към синьо или зелено, за да изберете програмния номер
на канала, който искате да смените. Натиснете джойстика, за да
потвърдите.
5 Преместете джойстика към синьо или зелено, за да изберете новото
място на програмата. Натиснете джойстика, за да потвърдите. Сега
вече избраният канал е променил своето място.
6 Повторете стъпки 4 и 5, за да сортирате други програмни номера.
7 Натиснете dytoha MENU, sa fa ce b∂phete k∂m hopmajhata
tejebnsnohha kaptnha.
ПРЕПОДРЕЖДАНЕ
НА ПРОГРАМИТЕ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCT ÆPOLP
C29
C31
C32
C36
C37
C40
C41
C44
C49
C52
KAHAJ
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NME
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
AQH
P´ZHO N3DNPAHE HA ÆPOLPAMA
Abtomatnzho saxbaåahe
P∂zho nsdnpahe ha æpolpama
Nmeha ha bxofobete
Æpeæofpe;fahe ha æpolpamnte
3adpahehn æpolpamn sa feua
Esnk
Cxofnmoct
ÆPEFBAPNTEJHA HACTPO+KA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
D/K
CNCT ÆPOLP
C28
C29
C35
C38
C40
C42
C55
C56
C57
C58
KAHAJ
BBC-W
VHS-2
CNN- -
- - - - -
MV-CH
VHS-1
- - - - -
8MM
- - - - -
- - - - -
NME
ÆPEÆOFPE:FAHE HA ÆPOLPAMNTE
PDZHO NSDNPAHE
HA ÆPOLPAMA