Sony KP-41S5K Инструкция по эксплуатации онлайн [32/146]
32
Poznámky
Programové pozice
můžete seřadit tak,
aby se na obrazovce
objevovaly ve Vámi
požadovaném pořadí.
Podrobnosti naleznete
v kapitole Třídění
programových pozic
na straně 35.
Přerušení
automatického
ladění
Stiskněte tlacítko
MENU na dálkovém
ovládání.
2 Automatické ladění kanálů
Prostřednictvím této funkce může televizor automaticky vyhledat
a uložit až 100 různých čísel kanálů.
Dáváte-li přednost ruční předvolbě, nahlédněte do kapitoly
Manuální ladění na straně 34.
1 Stiskncte spínač napájení U na televizoru.
Svítí-li indikátor u pohotovostní polohy na televizoru, stiskněte
tlačítko ; nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.
2 Stiskněte a držte tlačítko
na televizoru, dokud se nezobrazí
automatické menu a nezahájí vyhledávání.
Po uložení dostupných kanálů se objeví normální televizní obraz.
Automatické nastavení předvoleb s použitím
dálkového ovladače
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Posuvem pákového ovládače do modré nebo zelené pozice
zvolte v menu na obrazovce symbol a pak posuňte do
žluté pozice.
3 Posuvem do modré nebo zelené pozice zvolte Automatické
ladění .
4 Posuňte do žluté pozice a podržte, dokud se nezobrazí
automatické menu a nezahájí se vyhledávání.
Po naladéní všech dostupných kanálů se objeví normální obraz
televizního vysílání.
RM-862
A
b
a/Å
´/´
;
8
0
+
_
CH
?
MDP2
TV
VIDEO
3VTR 1
( u)
p Pr
PROGR
¸
MENU
c
´
8
x
˚
+
;
REC
…/
Ú/;
¤
3 3
3
MONO
L/G/S/I R/D/D/D
PROGR
R
Automatické ladění
Ruční ladění
Název Předvolby
Třídění Programů
Rodičovský zámek
Jazyk
Konvergence
LAD
Ě
6 D/K
SYSPROG
C26
K.
- - - - -
NÁZEV
AUTOMATICKÉ LAD
Ě
NÍ